All documents

Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 118/2013 privind aprobarea Standardelor Naționale de Contabilitate”
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.07.2021
Proiectul Ordinului MF ,,Pentru modificarea Ordinului MF nr. 119/2013 privind aprobarea Planului general de conturi contabile”
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), Unităţii de Implementare a Proiectelor FIDA la situaţia din 30 iunie 2021
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul şi condițiile admiterii spre tranzacţionare pe piața reglementată sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare a VMS cu termen de circulaţie mai mare de un an”
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010
Măsuri de susținere promovate de către Mnisterul Finanțelor pe segmentul combaterii consecințelor COVID-19 pe parcursul anului 2021, la situația din 30 iunie 2021
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 iunie 2021
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 iunie 2021 EN
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2021) EN
Raport privind garanțiile de stat (Iunie 2021)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2021)
Proiectului HG pentru modificarea HG nr. 49/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind subvenţionarea locurilor de muncă
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.06.2021
Proiectul HG pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale / acordurilor - cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 118/2017
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind reglementarea eliberării și evidenței formularelor Declarației de producător și a Declarației de producător casnic
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Monthly bulletin May 2021

Pages

Search documents

E.g., 27.11.2021
E.g., 27.11.2021