About the Ministry of Finance

The Ministry of Finance is the specialised central public administration body to develop and promote the state's public finance policy. As the main public finance supervisor, the Ministry of Finance ensures the regulation and implementation of Public Finance Management policies.

Mission

The Ministry of Finance is the specialised central public administration body responsible for the development of predictable, sustainable and sound policies in the area of Public Finance Management by promoting budgetary transparency, in close cooperation with the business community and other representative interest groups, in order to ensure a balance between the objectives and the resources available.

Vision

The activity of the Ministry of Finance is primarily focused on reaching an optimal level in the economic development of society. Therefore, the relationship with its own staff, partners and civil society is the key component in the successful exercise of its mandate.

Values

The Ministry of Finance aims to be reliable, correct, transparent and rational․

The main areas of activity of the Ministry are: budget, accounting, audit, procurement, tax and customs policies, as well as their administration.

In order to achieve its objectives, the Ministry of Finance elaborates necessary set of rules and regulations governing the budgetary process, tax and accounting systems, prepares medium and long-term fiscal forecasts and guides the public financial reform process.

In carrying out its functions, the Ministry:

  • Drafts the annual budget law and, when necessary, drafts laws for amending and supplementing the annual budget and performs the execution of the State Budget;
  • Contracts and guarantees loans in the domestic and foreign financial markets, manages and monitors the domestic and foreign public debt;
  • Takes part in the formulation of the state tax and customs policies, evaluation of investment proposals financed from both the State Budget and external sources;
  • Negotiates and concludes bilateral and multilateral loan and grant agreements, as well as agreements to avoid double taxation and combat tax evasion.
, , , ,

Sarcina de bază a Ministerului este să asigure un echilibru între obiectivele asumate și resursele disponibile. Domeniile principale de activitate ale Ministerului sunt: politicile bugetare, de contabilitate, audit, achiziții publice, fiscale și vamale, și administrarea acestora.

Responsabilitatea Ministerului este de a dezvolta politici previzibile, sustenabile și corecte privind reglementarea activității de întreprinzător, politici de impozitare, vamale, de contabilitate și de audit, în strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu alte grupuri de interes reprezentative.

În baza obiectivelor programului său de activitate, Ministerul Finanţelor elaborează setul necesar de acte normative care reglementează procesul bugetar, sistemul de impozitare şi de evidență contabilă, întocmeşte prognoze pe termen mediu şi de lungă durată privind resursele financiare, identifică soluţii de reformă în domeniul finanţelor publice, asigură încasările şi plaţile la bugetul de stat.

De asemenea, Ministerul:

  • elaborează şi promovează proiectul legii anuale a bugetului şi, în caz de necesitate, proiecte de legi pentru modificarea şi completarea legii anuale a bugetului de stat și realizează executarea bugetului de stat;
  • în limitele competenţelor stabilite prin lege, contractează şi garantează împrumuturile de stat pe piaţa financiară internă şi externă, gestionează şi monitorizează datoriile interne şi externe ale Guvernului;
  • participă în mod direct la elaborarea politicii fiscale și vamale a statului, a politicii şi evaluării ofertelor în domeniul investiţiilor, realizate din contul mijloacelor bugetului de stat, precum şi din contul surselor externe;
  • participă la încheierea acordurilor bilaterale şi multilaterale în vederea promovării şi protejării investiţiilor, a evitării dublei impuneri şi a combaterii evaziunii fiscale.
ARHIVA

Declarații de răspundere managerială și Registre de evidență a cadourilor admisibile

Declarații de răspundere
Registre de evidență