All documents

Proiectul HG cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2022 a cotelor de membru şi a datoriilor R. Moldova faţă de organizațiile internaţionale şi regionale
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2021
Bugetul de stat 2022
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind „Contractul de consolidare a statului și reziliență pentru Republica Moldova”
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Franceze și Guvernul RM privind constituirea și activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în RM
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2021 EN
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 octombrie 2021
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Octombrie 2021)
Monthly statistical bulletin October 2021
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Oficiului de Gestiune a Programelor de Asistență Externă (OGP AE), UI a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30.09.2021
Proiectul ordinului privind abrogarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022
Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative ce vizează propunerile de politici bugetar-fiscale pentru anul 2022
Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022”
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, actualizat
Informația privind datoria de stat internă la situația din 31.10.2021

Pages

Search documents

E.g., 18.01.2022
E.g., 18.01.2022