All documents

Raport anual privind implementarea Planului de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2020
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului pentru trimestrul I al anului 2020
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului pentru semestrul II al anului 2020
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului pentru primele 9 luni ale anului 2020
Informația privind acordarea surselor externe (împrumuturi / granturi) pentru susținerea bugetului în anul 2020
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2020)
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 30 noiembrie 2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Noiembrie 2020) EN
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 94 din 30 iulie 2020 cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC21) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie...
Bugetul de Stat 2021
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare și funcționare a autorităților centrale de achiziție
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe nouă luni ale anului 2020
Proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind modul de funcţionare şi utilizare a Ghişeului unic de raportare - raportare.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la stabilirea moratoriului temporar privind încadrarea personalului din sectorul bugetar pe funcțiile vacante înregistrate”
Ministry of Finance response during COVID-19 outbreak in the Republic of Moldova, as of December 31, 2020
Proiectul HG ,,Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2021-2023)”
Acțiuni specifice întreprinse de către Ministerul Finanțelor și autoritățile administrative din subordine pe segmentul combaterii COVID-19, la situația din 31 decembrie 2020

Pages

Search documents

E.g., 27.11.2021
E.g., 27.11.2021