Eveniment

Joi, 14/02/2019 - 13:14 |

Începînd cu 14 februarie curent, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții ”Băncii de Economii”, care au depus cereri de înregistrare până la sfârșitul lunii ianuarie 2019. Astfel, îşi pot ridica banii persoanele care se încadrează în următoarele categorii de vârstă: deponenţii născuţi până în anul 1991 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente primei etape; deponenţii născuţi până în anul 1947 inclusiv, pentru plata sumei indexate aferente etapei a doua. Banii pot fi ridicaţi la orice oficiu/agenţie a Î.S. ”Poşta Moldovei”. Pentru a beneficia de indexare,...
Română
Mar, 12/02/2019 - 11:05 |

Secretarul general de stat al Ministerului Finanțelor, Gabriela Cuneva, a fost prezentată colectivului de către ministrul Finanțelor Ion Chicu. Pe această cale, ministrul Finanțelor i-a urat noului secretar general de stat, succese în activitatatea care urmează să o desfășoare, exprimîndu-și încrederea că doamna Cuneva deține toate calitățile și cunoștințele necesare în domeniu, pentru a continua șirul de inițiative și proiecte stabilite în agenda Ministerului Finanțelor. La rîndul său, Gabriela Cuneva a dat asigurări că va contribui la dezvoltarea Republicii Moldova și va depune tot efortul...
Română
Mar, 12/02/2019 - 10:17 |

Raportarea fiscală prin formularul IPC18 a fost simplificată esențial. Aceasta va permite reducerea costurilor și presiunii administrative asupra agenților economici. Simplificarea s-a realizat în urma adoptării de către Cabinetul de miniștri a proiectul Hotărîrii de Guvern ce vizează aprobarea prin asumare de răspundere a proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative, la data de 11.02.2019. Astfel, proiectul în esență are ca scop eliminarea obligației de prezentare a formularului IPC18 pentru agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la buget. De...
Română
Lun, 11/02/2019 - 13:07 |

Ministerul Finanțelor a inițiat aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii născuţi în anii 1942 – 1947 pentru plata sumei indexate la etapa a doua în anul 2019. Totodată, va continua plata sumei indexate aferente primei etape, celor deponenți, care din diferite motive nu au ridicat indexarea în anii precedenți. O hotărîre în acest sens a fost aprobată astăzi de Executiv. Astfel, categoriile de cetăţeni ale căror depuneri se vor achita în anul 2019 sunt: - deponenţii născuţi pînă în anul 1991 inclusiv - sumele indexate aferente primei etape; - deponenţii născuţi pînă...
Română
Lun, 11/02/2019 - 11:11 |

16 veterani din 6 raioane ale țării vor primi o indemnizație unică din partea statului pentru construcția, restaurarea sau procurarea locuinței. Hotărârea a fost aprobată astăzi de Executiv. În acest scop, din bugetul de stat vor fi alocați aproape 800 de mii de lei. Banii vor fi transmiși în gestiunea autorităților publice locale. Cele mai mari sume vor fi repartizate raioanelor Drochia - 205 mii de lei și Ștefan Vodă – 184 de mii de lei. Câte 123 de mii de lei urmează să primească raioanele Cahul și Ungheni. Restul sumei va fi direcționată către autoritățile din Briceni și Rîșcani...
Română
Vin, 08/02/2019 - 13:48 |

Ministerul Finanţelor anunţă iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. La examenul de calificare sînt în drept să aplice auditorii interni / angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente: cererea de admitere la examenul de calificare - în original; carnetul de muncă ce confirmă angajarea şi vechimea în muncă de cel puţin 1 an în domeniile:...
Română
Joi, 31/01/2019 - 17:55 |

În scopul aplicării prevederilor noului Regulament privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor din 09 ianuarie 2019, Ministerul Finanțelor a elaborat un ghid video pentru a facilita acest proces. Menționăm, că ministerele, Cancelaria de Stat, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale de nivelul al doilea, vor transmite Ministerului Finanţelor anual, pînă la data de 10 martie, Raportul/ Raportul...
Română
Mie, 30/01/2019 - 17:26 |

La solicitarea mediului de afaceri, Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, un set de măsuri ce vizează diminuarea poverii administrative și simplificarea conformării fiscale. Astfel, similar practicii Uniunii Europene, a fost introdus în circulație un nou document primar cu regim special – avizul de însoțire a mărfii. Măsura respectivă are drept scop susținerea mediului de afaceri prin simplificarea procedurii de transportare a mărfii ce presupune emiterea avizelor de însoțire, cu eliberarea unei singure facturi fiscale, în baza avizelor emise anterior, pînă la...
Română
Mie, 30/01/2019 - 17:13 |

Ministrul Finanţelor Ion Chicu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul SUA în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Ion Chicu a apreciat suportul continuu al Guvernului american acordat ţării noastre în implementarea mai multor reforme şi a mulţumit Trezoreriei americane pentru asistenţa acordată Ministerului Finanţelor în vederea promovării politicii fiscale. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat un spectru larg de subiecte cu privire la situaţia macroeconomică şi politica bugetar-fiscală în contextul relaţiilor cu Fondul Monetar Internațional şi Banca Mondială, stimularea fiscală și...
Română
Mie, 30/01/2019 - 14:19 |

Aproape 1200 de persoane cu funcții de conducere din cadrul instituțiilor de învățământ, vor primi sporuri salariale pentru deținerea gradului managerial. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de Executiv, pentru motivarea cadrelor de conducere să se dezvolte profesional și să realizeze la maxim potențialul intelectual și creativ. Sporul pentru eficiență managerială va fi achitat în funcție de gradul obținut în urma atestărilor profesionale, astfel încât pentru gradul managerial doi, acesta va constitui 300 de lei, pentru gradul managerial unu – 600 de lei și 1000 de lei pentru...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Eveniment