Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Iniţierea procesului de ajustare a cadrului normativ secundar privind calculul amortizării în scopuri fiscale Inițierea elaborării proiectului Livia Graur,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 08,
livia.graur@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Remis spre consultare publică Raisa Cotorobai,
Șef direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 10,
raisa.cotorobai@mf.gov.md
Proiectul ordinului „Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 63 din 10 august 2009”. Remis spre consultare publică Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 98,
cristina.iachim@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la completarea HG nr. 568 din 06 mai 2008 Remis spre aprobare Ana Vîrcolici,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
ana.vircolici@mf.gov.md
Proiectului HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG privind completarea HG nr.560 din 1 august 2012 „Cu privire la centrele de notificare și informare ale Organizației Mondiale a Comerțului” Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Modificarea și completarea HG nr. 875 din 21 octombrie 2014 Aprobat

HG nr. 56 din 17.01.2018
Lilia Rîmar,
Consultant principal,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
lilia.rimar@mf.gov.md
Proiectul de lege privind modificarea Anexei nr.1 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern Inițierea elaborării proiectului Aurel Jucov,
Consultant,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 93,
aurel.jucov@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 289 din 15 decembrie 2017 Remis spre consultare publică Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea Regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la repartizarea mijloacelor financiare Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant superior,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul de Ordin al Ministrului Finanțelor pentru modificarea și completarea Ordinului MF nr. 63 din 10.08.2009 Inițierea elaborării proiectului Cristina Iachim,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 98,
cristina.iachim@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 125 din 06.02.2018 cu privire la Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” Remis spre consultare publică Diana Grosu-Axenti,
Vice-administrator,
Instituţia publică „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe”,
022 26 28 72,
diana.axenti@ctif.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Remis spre examinare Guvernului Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre examinare Guvernului Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectului Ordinului MF cu privire la modificarea Ordinului MF nr. 09 din 15.01.2018 Remis spre consultare publică Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.387 din 28 mai 2014 Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Anexelor nr.1 și nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010” Remis spre consultare publică Irina Babuci,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 27 04,
irina.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr.1185 din 30.09.2003 Remis spre consultare publică Alesea Boghiu,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 69,
alesea.boghiu@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria