Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Pentru modificarea şi completarea anexei nr.9 la Hotărârea Guvernului nr.1136 din 18 octombrie 2007” Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant superior,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Standardelor naționale de audit intern Remis spre expertizare juridică Aurel Jucov,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 27 93,
aurel.jucov@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat” Inițierea elaborării proiectului Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului CFPI Aprobat

Ordin MF nr. 140 din 15.08.2018
Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la la modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28 septembrie 2006 Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc. Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la desemnarea subiecților raporturilor juridice ai sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul de Ordin comun al MF și BNS „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008” Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului” Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Adoptat de Parlament

Legea nr.172/2018 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Adoptat de Parlament

Legea nr.147 din 20.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu prac Remis spre consultare publică Iulia Cernicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
iulia.cernicova@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant superior,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG Aprobat

Aprobat HG nr.505 din 30.05.2018

Pagini

Selectați categoria