Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Standardului Național de Contabilitate „Prezentarea situațiilor financiare consolidate” Remis spre consultare publică Ecaterina Voloșciuc,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 06.08.2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant,
Direcția legislație impozite indirecte și vamală,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Irina Borș,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 27 49,
irina.bors@mf.gov.md
Proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova Remis spre consultare publică Alesea Boghiu,
Şef al direcţiei,
Direcția legislație impozite indirecte și vamală,
022 26 27 69,
alesea.boghiu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre RM si UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova Remis spre consultare publică Iulia Ciumac,
Şef al direcţiei - Şef adjunct Direcţie generală,
Direcția finanțare externă și datorii,
022262663/fax 262893,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de ințelegere ca parte integrantă a acestui acord Remis spre consultare publică Iulia Ciumac,
Şef al direcţiei - Şef adjunct Direcţie generală,
Direcția finanțare externă și datorii,
022262663/fax 262893,
iulia.ciumac@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008) Remis spre consultare publică Ina Bitco,
Consultant principal,
Direcția prognoza și analiza macrofinanciară,
022 26 26 32,
ina.bitco@mf.gov.md
Proiectul Planului sectorial anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Sergiu Ceban,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcției securitate internă și anticorupție,
022 82 34 08,
sergiu.ceban@sfs.gov.md
Proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Sergiu Scripca,
Şef secție,
Secția planificare strategica și managementul calităţii,
022 57 42 13,
sergiu.scripca@customs.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de executare nr. 443 - XV din 24 decembrie 2004; Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești) Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
valeria.nedelea@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr.10 din 05.01.2012, pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova” Pregătire Ecaterina Voloșciuc,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni aferent executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Şef al direcţiei,
Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 25 22,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Şef al secţiei,
Secția elaborarea bugetului și prognoze multianuale,
022 26 26 10,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Irina Borș,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția analiză, monitorizarea cheltuielilor de personal și a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 27 49,
irina.bors@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
Secția finanțele în domeniul protecției sociale,
022 26 28 26,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Doni Viorica,
Consultant,
Secția finanțele în domeniul protecției sociale,
022 26 28 26,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la abrogarea unor anexe la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum şi din plățile achitate în folosul persoanelor fizice Remis spre consultare publică Irina Trocin,
Inspector principal,
Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 70,
irina.trocin@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 Remis spre consultare publică Ecaterina Voloșciuc,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017 Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md

Pagini

Selectați categoria