Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2018-2020 Remis spre consultare publică Petru Babuci,
Șef serviciu,
Serviciul de armonizare a managementului financiar și controlului în sectorul public,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul Regulamentului cu privire la subvenționarea creării locurilor de muncă Remis spre consultare publică Iurie Nastas,
Şef al secţiei,
Secția finanțele economiei naționale,
022 26 26 81,
iurie.nastas@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 Remis spre consultare publică Silvia Cotun,
Şef al secţiei,
Secția elaborarea bugetului și prognoze multianuale,
022 26 26 10,
silvia.cotun@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Aprobat

HG nr. 696 din 30.08.2017
Iuri Paşinschi,
Şef al direcţiei,
Direcția managementul resurselor umane,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind modificarea și completarea HG nr. 696 din 30.08.2017 Remis spre consultare publică Iuri Paşinschi,
Şef al direcţiei,
Direcția managementul resurselor umane,
022 26 27 77,
iurie.pasinschi@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, aprobat prin HG nr. 972 din 11 septembrie 2001 Remis spre consultare publică Olga Babanschi ,
Serviciul Fiscal de Stat,
022-82-33-67,
olga.babanschi@sfs.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Şef al direcţiei,
Direcția juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri de implementare a Programului de stat ”Prima casă” Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Şef al direcţiei,
Direcția juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă” Aprobat

HG nr. 612 din 01.08.2017
Victor Martinenco,
Şef al direcţiei,
Direcția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești Remis spre consultare publică Alesea Boghiu,
Şef al direcţiei,
Direcția legislație impozite indirecte și vamală,
022 26 27 69,
alesea.boghiu@mf.gov.md
Modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 06.08.2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” Remis spre consultare publică Stela Paduca,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Remis spre consultare publică Diana Rusu,
Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25.07.2014 Remis spre consultare publică Dina Roşca,
Şef adjunct Direcţie generală - Şef al direcţiei,
Direcția coordonare și generalizare a politicilor bugetar-fiscale,
022 26 26 13,
dina.rosca@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Dina Roşca,
Şef adjunct Direcţie generală - Şef al direcţiei,
Direcția coordonare și generalizare a politicilor bugetar-fiscale,
022 26 26 13,
dina.rosca@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărâri ale Guvernului”. Remis spre consultare publică Marina Chiriac,
Consultant principal,
Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 27 39,
marina.chiriac@mf.gov.md
Modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la HG nr. 1450 din 24.12.2007 Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Secția reglementarea auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației Remis spre consultare publică Anastasia Eremeeva,
Şef al direcţiei,
Direcția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Remis spre consultare publică Nadejda Nastas,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 27 28,
nadejda.nastas@mf.gov.md
Aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine” Remis spre consultare publică Irina Babuci,
Consultant principal,
Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 27 43,
irina.babuci@mf.gov.md
Proiectul Cerințelor tehnice față de mașinile de casă și de control Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md

Pagini

Selectați categoria