Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Victoria Belous,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 96,
victoria.belous@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Vasile Stepanuc,
SFS, Direcția expertiză juridică,
22 82 33 80,
vasile.stepanuc@sfs.md
Proiectul HG privind abrogarea unor hotărîri ale Guvernului Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul ordinului privind abrogarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul de Ordin cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european Remis spre consultare publică Ion Pîslaru,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
ion.pislaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere (Număr unic 173/MF/2020) Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor infracționale (sechestrate) nr. 684/2018 Inițierea elaborării proiectului Marin Morcov,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 98,
marin.morcov@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1140/2005 Inițierea elaborării proiectului Corina Alexa,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Ștefănița-Victoria Rotaru,
Consultant principal,
• Secția finanțele în justiție, ordine publică, apărare și securitate a statului
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 101/2019” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG ,,Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2020” Inițierea elaborării proiectului Alexandru Chirtoca,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul HG "Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat ”Prima casă”" Remis spre consultare publică Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind impozitul pe venitul agenților economici subiecți ai întreprinderilor mici și mijlocii Inițierea elaborării proiectului Diana Rusu,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
diana.rusu@fisc.md
Proiectul HG ”Privind aprobarea proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative” Remis spre consultare publică Alexandru Chirtoca,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Inițierea elaborării proiectului Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria