Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice Remis spre consultare publică Dumitru Ochinca,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
dumitru.ochinca@mf.gov.md
Proiectului HG ”Cu privire la transmiterea unor terenuri” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art. 103 alin.(9.8) din Codul fiscal Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.819 din 18 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal Remis spre consultare publică Irina Cebaniuc,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia proceduri fiscale,
022 82 34 14,
Irina.Cebaniuc@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG Remis spre consultare publică Ina Chiruța,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 96,
ina.bundiuc@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr. 836 din 13 septembrie 2010” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea modelelor unor contracte și formulare Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF cu privire la stabilirea comisionului de garantare Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Remis spre expertizare juridică Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Remis spre expertizare juridică Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni aferent executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” Remis spre consultare publică Maxim Bucatari,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 29 10,
maxim.bucatari@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la HG nr.1136 din 18.10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Remis spre consultare publică Tatiana Lupanciuc ,
Consultant principal,
• Secția recreditare,
022 26 28 05,
tatiana.lupanciuc@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la completarea HG nr. 568 din 06 mai 2008 Remis spre consultare publică Ana Vîrcolici,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
ana.vircolici@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative” Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 95,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul ordinului cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.114 din 12.10.2012 privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Consiliului controlului financiar public intern Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la HG nr.246 din 8 aprilie 2010” Remis spre consultare publică Irina Babuci,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 27 04,
irina.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectului HG „Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la HG nr. 128 din 08.02.2008 cu privire la Consiliul Consultativ pe lîngă Ministerul Finanţelor” Remis spre consultare publică Ecaterina Voloșciuc,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria