Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației Remis spre consultare publică Anastasia Eremeeva,
Şef al direcţiei,
Direcția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Remis spre consultare publică Nadejda Nastas,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 27 28,
nadejda.nastas@mf.gov.md
Aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine” Remis spre consultare publică Irina Babuci,
Consultant principal,
Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 27 43,
irina.babuci@mf.gov.md
Proiectul Cerințelor tehnice față de mașinile de casă și de control Remis spre consultare publică Irina Reahovscaia,
Inspector principal,
Direcția procedure control,
022 82 34 46,
Irina.Reahovscaia@sfs.md
Modificarea HG nr. 863 din 1.08. 2016 “Cu privire la stabilirea sporurilor la salariul de funcție pentru acces permanent la secretul de stat” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Şef al direcţiei,
Direcția finanțele autorităților publice,
022 26 25 22,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul Ordinului “Cu privire la aprobarea formularului tipizat “Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia” Remis spre consultare publică Alexandra Culicova,
Inspector principal,
Direcția impozite directe,
022 82 33 78,
Alexandra.Culicova@sfs.md
Modificarea și completarea unor HG (în partea ce ține de impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI) Remis spre consultare publică Tatiana Stașco,
Consultant,
Direcția legislație impozite directe,
022 26 28 35,
tatiana.stasco@mf.gov.md
Modificarea anexelor nr. 2, 3 şi 4 la HG nr. 1450 din 24.12.2007 Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
Secția reglementarea auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Modificarea și completarea HG nr. 875 din 21 octombrie 2014 Remis spre consultare publică Lilia Rîmar,
Consultant,
Serviciul politici și reglementări în sectorul financiar,
022 26 26 74,
lilia.rimar@mf.gov.md
Aprobarea Conceptului Programului „Prima Casă” Remis spre consultare publică Victor Martinenco,
Şef al direcţiei,
Direcția angajamente interne,
022 26 27 94,
victor.martinenco@mf.gov.md
Modificarea anexei nr.1 la HG nr.128 din 08.02.2008 Retras Ecaterina Voloșciuc,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 06.08.2013, privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate” Pregătire Ecaterina Voloșciuc,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Modificarea şi completarea HG nr.294 din 17 martie 1998 Pregătire Stela Paduca,
Consultant superior,
Secția reglementarea contabilității în sectorul corporativ,
022 26 27 59,
stela.paduca@mf.gov.md

Selectați categoria