Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Natalia Pantilii,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 42,
natalia.pantilii@mf.gov.md
proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind implementarea modificărilor la Ordinul ministrului finanțelor nr.118/2013, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.48/2019” Inițierea elaborării proiectului Marina Rosca,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 57,
mariana.rosca@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea însemnelor uniformei și a normelor de echipare cu uniformă a funcționarului fiscal cu statut special Remis spre consultare publică Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la transmiterea în gestiune a unei cote-părți din blocul locativ Inițierea elaborării proiectului Victor Revenco,
Inginer principal,
• Secția patrimoniu, logistică și achiziții,
022 26 26 44
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonare și generalizare a politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului” Aprobat

Aprobat prin HG nr. 559/2019
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern Data publicării: 18 februarie 2019 Aprobat

Aprobat prin HG nr. 557/2019
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 26 36,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public” Aprobat

Aprobat prin HG nr. 556/2019
Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității activității de audit intern în sectorul public Aprobat

Aprobat prin HG nr. 617/2019
Ludmila Popa,
Șef direcție,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 26 36,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 171/2012 privind piața de capital Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
valeria.nedelea@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2020 a cotelor de membru şi a datoriilor RM faţă de organismele internaţionale şi regionale” Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Ordinul MF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar Remis spre consultare publică Chira Cristina,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 67,
cristina.chira@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul de Lege privind activitatea de asigurare și reasigurare Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE Remis spre consultare publică Aurica Ciornei,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 27 04,
aurica.ciornei@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020 Adoptat de Parlament Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 Adoptat de Parlament Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria