Structura organizatorică

Contacte

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Octavian Armaşu Ministrul Finanțelor 022 26 26 00 ministru@mf.gov.md
Veronica Vragaleva Secretar de stat 022 26 25 00 veronica.vragaleva@mf.gov.md
Veronica Ursu Secretar de stat 022 26 26 40 veronica.ursu@mf.gov.md
Iuri Cicibaba Viceministrul Finanţelor 022 26 25 00 iuri.cicibaba@mf.gov.md

Cabinetul ministrului (cu statut de direcţie)- are drept scop organizarea executării ordinelor şi dispoziţiilor ministrului în minister şi instituţiile subordonate, şi asigură monitorizarea realizării prerogativelor constituţionale şi legale de către ministrul finanţelor.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Dina Țurcan Şef al Cabinetului ministrului 022 26 26 00 dina.turcanu@mf.gov.md
Lilia Platon Consilierul ministrului 022 26 25 35 lilia.platon@mf.gov.md

Asigurarea şi organizarea comunicării eficiente a autorităţii cu publicul larg şi crearea unei imagini pozitive autorităţii, pe partea ce ţine de comunicare şi asigurarea sincronizării politicilor şi strategiilor sectoriale cu programul de modernizare tehnologică a guvernării, pe partea ce ţine de e-Transformare.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Nadejda Balan Șef serviciu 022 26 25 86 nadejda.balan@mf.gov.md
Cristina Nicolau Consultant principal 022 26 27 86 cristina.nicolau@mf.gov.md

Acordă consultanţă şi asigurări obiective privind eficacitatea sistemului de management financiar şi control, contribuind la obţinerea plusvalorii şi oferind recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Livia Jandîc Șef direcție 022 26 25 55 livia.jandic@mf.gov.md
Ludmila Popa Șef adjunct direcție 022 26 27 95 ludmila.popa@mf.gov.md
Maxim Bucatari Auditor intern principal 022 26 29 10 maxim.bucatari@mf.gov.md
Alexandru Lungu Auditor intern principal 022 26 27 83 alexandru.lungu@mf.gov.md
Ion Morari Auditor intern principal 022 26 27 84 ion.morari@mf.gov.md

Asigură/contribuie la  îmbunătăţirea sistemului de elaborare, planificare, coordonare, monitorizare şi evaluare a politicilor la nivelul Ministerului Finanţelor şi a instituţiilor subordonate.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Liliana Iaconi Şef al direcţiei 022 26 26 36 liliana.iaconi@mf.gov.md
Nadejda Nastas Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 28 nadejda.nastas@mf.gov.md
Tatiana Bodrug Consultant principal 022 26 27 27 tatiana.bodrug@mf.gov.md
Natalia Svistun Consultant superior 022 26 27 29 natalia.svistun@mf.gov.md
Galina Damian Consultant superior 022 26 25 12 galina.damian@mf.gov.md
Drăgălina Drenţa Consultant 022 26 27 30 dragalina.drenta@mf.gov.md

Asigură organizarea, dirijarea, elaborarea, generalizarea, promovarea şi implementarea politicilor bugetar-fiscale, descentralizării financiare şi a planificării bugetare.  

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Tatiana Ivanicichina Şef al direcţiei generale 022 26 28 00 tatiana.ivanicichina@mf.gov.md
Vasile Botica Şef adjunct Direcţie generală 022 26 26 27 vasile.botica@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Valentina Basoc Şef al direcţiei 022 26 26 31 valentina.basoc@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Silvia Cotun Şef al secţiei 022 26 26 10 silvia.cotun@mf.gov.md
Liliana Bocancea Consultant principal 022 26 26 34 liliana.bocancea@mf.gov.md
Cristina Russu Consultant superior 02 26 29 05 cristina.russu@mf.gov.md
Elena Pruteanu Consultant principal 022 26 26 37 elena.plamadeala@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Eugen Verlan Şef al secţiei 022 26 26 25 eugen.verlan@mf.gov.md
Aliona Ionescu Consultant 022 26 26 29 aliona.ionescu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ion Iaconi Şef al direcţiei 022 26 26 25 ion.iaconi@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Aurelia Porumbescu Şef al secţiei 022 26 26 20 aurelia.porumbescu@mf.gov.md
Natalia Tabacari Consultant principal 022 26 26 19 natalia.tabacaru@mf.gov.md
Lilia Ţaranu Consultant superior 022 26 26 04 lilia.taranu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Eudochia Chebici Consultant principal 022 26 26 03 eudochia.chebici@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Natalia Sclearuc Şef al direcţiei 022 26 26 28 natalia.sclearuc@mf.gov.md
Emilia Prujanskaia Consultant principal 022 26 26 33 emilia.prujanschi@mf.gov.md
Natalia Guzun Consultant superior 022 26 26 24 natalia.guzun@mf.gov.md
Ina Bitco Consultant principal 022 26 26 32 ina.bitco@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Dina Roşca Şef adjunct Direcţie generală - Şef al direcţiei 022 26 26 13 dina.rosca@mf.gov.md
Nina Rotaru Consultant principal 022 26 26 14 nina.rotaru@mf.gov.md
Vera Sîrbu Consultant superior 022 26 26 39 vera.sirbu@mf.gov.md

Asigură implementarea politicii statului în domeniul finanţelor publice pe sectoarele învăţămînt, cultură şi ştiinţă.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Svetlana Borţoi Şef al direcţiei 022 26 28 28 svetlana.bortoi@mf.gov.md
Oxana Șoclea Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 24 oxana.soclea@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Veronica Petrușan Şef al secţiei 022 26 27 23 veronica.volentiri@mf.gov.md
Irina Rusu Consultant 022 26 27 07 irina.rusu@mf.gov.md
Nicoleta Codrean Consultant 022 26 27 87 nicoleta.codrean@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Olga Rusnac Şef al secţiei 022 26 27 11 olga.rusnac@mf.gov.md
Svetlana Ostafi Consultant principal 022 26 27 19 svetlana.ostafi@mf.gov.md
Tatiana Dobrovolschi Consultant superior 022 26 27 25 tatiana.dobrovolschi@mf.gov.md
Veronica Gobjila Consultant superior 022 26 27 25 veronica.gobjila@mf.gov.md
Lilia Bostan Consultant 022 26 27 17 lilia.bostan@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ana Soltan Șef serviciu 022 26 27 10 ana.soltan@mf.gov.md
Ana Cotoros Consultant 022 26 26 88 ana.cotoros@mf.gov.md

Asigură elaborarea şi promovarea politicii financiare unice în domeniul cheltuielilor bugetare în sectoarele ocrotirii sănătăţii şi protecţiei sociale. 

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Marina Semeniuc Şef al direcţiei 022 26 26 46 marina.semeniuc@mf.gov.md
Angela Cojocaru Şef adjunct al direcţiei 022 26 26 43 angela.cojocaru@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Rodica Sluhinscaia Şef al secţiei 022 26 26 08 rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Viorica Doni Consultant 022 26 28 26 viorica.doni@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ana Ambrosie Şef interimar Secţie 022 26 26 47 ana.ambrosie@mf.gov.md
Ana Condrea Consultant 022 26 26 50 ana.condrea@mf.gov.md

Asigură implementarea politicii statului în domeniul finanţelor publice a ramurilor justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ludmila Dimitrişin Şef al direcţiei 022 26 27 75 ludmila.dimitrisin@mf.gov.md
Margarita Andrieș Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 15 margarita.andries@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Natalia Carauş Şef al secţiei 022 26 27 31 natalia.caraus@mf.gov.md
Călin Balan Consultant superior 022 26 27 16 calin.balan@mf.gov.md
Ștefanița-Victoria Rotaru Consultant 022 26 27 32 stefanita-victoria@mf.gov.md

Asigură elaborarea politicii bugetare în domeniul finanţelor publice pentru autorităţile puterii şi conducerii de stat, autorităţilor controlului de stat, instituţiilor serviciului diplomatic ale Republicii Moldova şi autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, bazat pe principiul performanţei.

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Raisa Ghilan Şef al direcţiei 022 26 25 22 raisa.ghilan@mf.gov.md
Marina Chiriac Consultant principal 022 26 27 39 marina.chiriac@mf.gov.md
Irina Babuci Consultant principal 022 26 27 43 irina.babuci@mf.gov.md
Oxana Dubovicenco Consultant superior 022 26 27 38 oxana.dubovicenco@mf.gov.md

Asigură elaborarea şi promovarea politicii bugetare în domeniul finanțelor publice pentru ramurile economiei naționale și cheltuieli capitale.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Viorel Pană Şef al direcţiei 022 26 26 22 viorel.pana@mf.gov.md
Lilia Taban Şef adjunct al direcţiei 022 26 26 78 lilia.taban@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Iurie Nastas Şef al secţiei 022 26 26 81 iurie.nastas@mf.gov.md

asdasdasa

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Angela Dvornic Consultant superior 022 26 26 73 angela.dvornic@mf.gov.md
Iana Dermenji Consultant 022 26 26 86 iana.ciainac@mf.gov.md

Asigură un cadru legal funcțional, eficient și transparent în domeniul achizițiilor publice, inclusiv prin armonizarea acestuia la Directivele Uniunii Europene și standardele internaționale.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Dumitru Ochincă Șef serviciu 022 26 27 06 dumitru.ochinca@mf.gov.md
Corina Galușca Consultant 022 26 27 02 corina.galusca@mf.gov.md

Asigură participarea la elaborarea şi executarea bugetului de stat în partea cheltuielilor de personal a angajaţilor din sectorul bugetar.

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Alina Gherța Consultant 022 26 27 09 alina.gherta@mf.gov.md
Irina Borș Şef adjunct al direcţiei 022 26 27 49 irina.bors@mf.gov.md

Elaborarea şi coordonarea politicilor în domeniul datoriei sectorului public, administrarea datoriei de stat, garanţiilor de stat şi recreditării de stat, monitorizarea datoriei sectorului public.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Elena Matveeva Şef al direcţiei generale 022 26 27 26 elena.matveeva@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Iulia Ciumac Şef al direcţiei - Şef adjunct Direcţie generală 022262663/fax 262893 iulia.ciumac@mf.gov.md
Marcel Olari Consultant principal 022 26 26 96 marcel.olari@mf.gov.md
Artur Ucolov Consultant 022 26 26 83 artur.ucolov@mf.gov.md
Dumitrița Boico Consultant 022 26 26 98 dumitrita.boico@mf.gov.md
Crina Burca Consultant 022 26 26 85 crina.burca@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Victor Martinenco Şef al direcţiei 022 26 27 94 victor.martinenco@mf.gov.md
Tatiana Șapoval Consultant principal 022 26 27 97 tatiana.sapoval@mf.gov.md
Oxana Pui Consultant superior 022 26 28 20 oxana.pui@mf.gov.md
Alexandru Chirtoca Consultant 022 26 28 14 alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Olesea Frișcu Consultant 022 26 28 15 olesea.friscu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ina Gorea Şef al direcţiei 022 26 27 67 ina.gorea@mf.gov.md
Diana Țîbulac Consultant superior 022 26 27 68 diana.tibulac@mf.gov.md
Tatiana Lupanciuc Consultant principal 022 26 28 05 tatiana.lupanciuc@mf.gov.md
Veronica Moraru Consultant 022 26 27 66 veronica.moraru@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Marina Popușoi Consultant 022 26 26 93 marina.popusoi@mf.gov.md

Asigură realizarea reformei fiscale şi vamale a statului, elaborarea şi reformularea obiectivelor politicii statului în domeniul impozitării directe şi indirecte şi domeniul vamal pe termen mediu, elaborarea, sistematizarea, armonizarea şi perfecţionarea actelor legislative şi normative privind impozitele directe şi indirecte, negocierea şi renegocierea Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state.  

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Dorel Noroc Şef al direcţiei generale 022262722/fax 262895 dorel.noroc@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Rodica Braguța Şef al direcţiei - Şef adjunct Direcţie generală 022 26 27 64 rodica.braguta@mf.gov.md
Dmitrii Nițuleac Consultant 022 26 27 34 dmitrii.nituleac@mf.gov.md
Inga Catana Consultant 022 26 28 03 inga.catana@mf.gov.md
Vadim Tulbu Consultant 022 26 28 43 vadim.tulbu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Anastasia Eremeeva Şef al direcţiei 022 26 27 87 anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Livia Graur Consultant superior 022 26 28 08 livia.graur@mf.gov.md
Cristina Pădure - Cotelea Consultant 022 26 28 04 cristina.padure@mf.gov.md
Tatiana Iovu Consultant 022 26 28 35 tatiana.iovu@mf.gov.md
Tatiana Stașco Consultant 022 26 28 35 tatiana.stasco@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ecaterina Eșanu Consultant superior 022 26 27 88 ecaterina.esanu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Alesea Boghiu Şef al direcţiei 022 26 27 69 alesea.boghiu@mf.gov.md
Corina Alexa Consultant 022 26 27 92 corina.alexa@mf.gov.md
Viorica Golban Consultant superior 022 26 27 90 viorica.golban@mf.gov.md
Ina Chiruța Consultant 022 26 27 96 ina.bundiuc@mf.gov.md

Asigură elaborarea, promovarea şi realizarea obiectivelor actelor normative în domeniul contabilităţii şi auditului în conformitate cu prevederile standardelor internaţionale din domeniu, asigurarea reformării şi dezvoltării continue a contabilităţii şi auditului rapoartelor financiare în sectorul corporativ conform Directivelor Uniunii Europene.

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Lidia Foalea Şef al direcţiei 022 26 27 62 lidia.foalea@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Natalia Tonu Şef adjunct al Direcţiei - Şef al Secţiei 022 26 27 58 natalia.tonu@mf.gov.md
Stela Paduca Consultant superior 022 26 27 59 stela.paduca@mf.gov.md
Ecaterina Voloșciuc Consultant superior 022 26 27 57 ecaterina.volosciuc@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Silvia Cemertan Şef al secţiei 022 26 27 61 silvia.cemertan@mf.gov.md
Ala Vizir Consultant principal 022 26 27 60 ala.vizir@mf.gov.md
Cristina Iachim Consultant 022 26 27 98 cristina.iachim@mf.gov.md

Asigură organizarea şi efectuarea monitoringului financiar al activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din sectorul real al economiei naţionale, precum şi coordonează elaborarea politicilor şi reglementărilor aferente activelor statului şi sectorului financiar (bancar şi nebancar).

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ana Vîrcolici Şef interimar Direcţie 022 26 26 65 ana.vircolici@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Natalia Vrabie Consultant principal 022 26 26 67 natalia.vrabie@mf.gov.md
Roman Procopciuc Consultant superior 022 26 26 69 roman.procopciuc@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Lilia Rîmar Consultant 022 26 26 74 lilia.rimar@mf.gov.md

Asigură implementarea şi monitorizarea realizării obiectivelor de cooperare internaţională, integrare europeană, coordonarea relaţiilor cu organizaţiile internaţionale şi îndeplinirea angajamentelor financiare faţă de acestea în limita de competenţă a Ministerului Finanţelor. 

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Eugen Cozmulici Şef al direcţiei 022 26 28 22 eugen.cozmulici@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Eugeniu Boț Şef secție - Şef adjunct direcție 022 26 28 16 eugeniu.bot@mf.gov.md
Eugen Grecu Consultant superior 022 26 28 19 eugen.grecu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Alexandru Bălănel Șef serviciu 022 26 28 25 alexandru.balanel@mf.gov.md
Victoria Stașcu Consultant 022 26 28 23 victoria.stascu@mf.gov.md

Asigură promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea controlului financiar public intern conform cerinţelor legislaţiei naţionale şi bunelor practici ale Uniunii Europene. 

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ion Sîrbu Şef al direcţiei 022 26 28 10 ion.sirbu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Viorica Pricop Șef-adjunct direcție - Șef serviciu 022 26 28 09 viorica.pricop@mf.gov.md
Aurel Jucov Consultant 022 26 27 93 aurel.jucov@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Petru Babuci Șef serviciu 022 26 28 12 petru.babuci@mf.gov.md
Lucia Mătăsaru Consultant 022 26 25 70 lucia.matasaru@mf.gov.md

Asigurarea juridică a activităţii Ministerului, efectuarea lucrărilor ce ţine de perfecţionarea legislaţiei Republicii Moldova, reglementarea chestiunilor ce ţin de competenţa Ministerului, precum şi avizarea şi expertizarea proiectelor de acte normative.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Andrei Balan Şef al direcţiei 022 26 28 88 andrei.balan@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Octavian Vieru Şef adjunct al Direcţiei - Şef al Secţiei 022 26 25 39 octavian.vieru@mf.gov.md
Nona Bîtco Consultant principal 022 26 25 33 nona.bitco@mf.gov.md
Sergiu Slova Consultant superior 022 26 25 40 sergiu.slova@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Gheorghe Zgherea Şef al secţiei 022 26 28 97 gheorghe.zgherea@mf.gov.md
Irina Cojocaru Consultant 022 26 25 40 irina.cojocaru@mf.gov.md

Asigură realizarea obiectivelor strategice ale ministerului prin promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul ministerului.

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Iuri Paşinschi Şef al direcţiei 022 26 27 77 iurie.pasinschi@mf.gov.md
Aliona Moisei Șef adjunct direcție 022 26 27 55 aliona.moisei@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Tatiana Onici Consultant principal 022 26 27 33 tatiana.onici@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Natalia Aparatu Şef al secţiei 022 26 27 78 natalia.aparatu@mf.gov.md
Maria Fodea Specialist principal 022 26 27 79 mariana.fodea@mf.gov.md
Ana Apostol Specialist principal 022 26 27 76 ana.apostol@mf.gov.md
Lidia Vescu Specialist principal 022 26 27 74 lidia.vescu@mf.gov.md

Asigură organizarea activităţilor de secretariat, prezintă materialele analitice şi informaţionale, verifică executarea hotărârilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Lucia Plămădeală Șef direcție 022 26 25 20 lucia.plamadeala@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Larisa Gliga Șef adjunct direcţie - Șef serviciu 022-26 27 35 larisa.gliga@mf.gov.md
Elena Voloc-Veveriţa Specialist principal 022-26 27 46 elena.veverita@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Natalia Cuhuteac Șef cancelarie 022-26 25 23 natalia.cuhuteac@mf.gov.md
Aurelia Cazac Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 022-26 25 24 aurelia.cazac@mf.gov.md
Tatiana Zgureanu Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 022-26 25 18 tatiana.zgureanu@mf.gov.md
Valentina Moraru Inspector superior controlul asupra executării hotărîrilor 022-26 27 00 valentina.moraru@mf.gov.md
Maria Blănuţa Șef arhivă 022-26 25 05

Asigură menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al Ministerului Finanţelor. 

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Diana Cazacu Șef direcție - Contabil-șef 022 26 25 30 diana.cazac@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Veronica Gumenîi Șef adjunct direcţie - Șef serviciu 022 26 29 08 veronica.gumenii@mf.gov.md
Victoria Andrievschi Consultant superior 022 26 29 09 victoria.andrievschi@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Valentina Guriţanu Specialist principal 022 26 25 14 valentina.guritanu@mf.gov.md
Natalia Tcaciuc Specialist principal 022 26 25 16 natalia.tcaciuc@mf.gov.md
Ana Ţurcan Specialist principal 022 26 25 11 ana.turcan@mf.gov.md
Larisa Rotaru Specialist principal 022 26 29 20 larisa.rotaru@mf.gov.md

Asigură buna desfășurare a activității Ministerului Finanțelor prin încheierea contractelor privind achiziționarea bunurilor, serviciilor și lucrărilor în urma organizării procedurilor de achiziție publică. 

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Adrian Andrievschi Șef serviciu 022 26 25 36 adrian.andrievschi@mf.gov.md
Tatiana Gherman Specialist principal 022 26 27 72 tatiana.gherman@mf.gov.md

Asigură viabilitatea logistică a Ministerului Finanţelor şi a trezoreriilor teritoriale, și gestionarea eficientă şi raţională a patrimoniului acestora.

Regulamentul

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Igor Luniov Şef al direcţiei 022 26 26 26 igor.luniov@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Valentin Bejenari Şef adjunct al Direcţiei - Şef al Secţiei 022 26 25 85 valentin.bejenari@mf.gov.md
Valentina Vacarciuc Şef de depozit 022 26 25 04
Maria Ungureanu-Teut Şef de depozit 022 26 25 03
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Victor Revenco Şef al secţiei 022 26 26 44
Veaceslav Frunza Inginer principal 022 26 26 80

Asigură evidența executării  bugetelor componente ale bugetului public național, elaborează și aprobă metodologia de executare, evidența contabilă și raportarea în sistemul bugetar, exercită funcția de participant direct la Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare, prognozează și gestionează fluxul de lichidități a bugetului de stat, cât și prognozarea executării Bugetului Public Național, întocmește și publică rapoartele periodice privind executarea bugetului public național.

Regulamentul 

Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Angela Voronin Şef al direcţiei generale 022 26 25 62 angela.voronin@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Maxim Ciobanu Şef direcţie în cadrul direcţiei generale 022 26 25 77 maxim.ciobanu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Alina Zosim Consultant
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Alexandru Coşeru Șef serviciu 022 26 25 75 alexandru.coseru@mf.gov.md
Dan Berladean Consultant principal 022 26 25 72 dan.berladean@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Olga Ignat Şef adjunct al Direcţiei generale - Şef al Direcţiei 022 26 29 04 olga.ignat@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Elena Vlasiuc Şef al secţiei 022 26 28 46 elena.vlasiuc@mf.gov.md
Mariana Scorțescu Consultant principal 022 26 29 03 mariana.scortescu@mf.gov.md
Sorina Creciun Consultant principal 022 26 26 92 sorina.creciun@mf.gov.md
Olga Marian Consultant 022 26 25 73 olga.marian@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Veronica Munteanu Şef al secţiei 022 26 29 06 veronica.munteanu@mf.gov.md
Marina Tamataev Consultant superior 022 26 28 47 marina.roscot@mf.gov.md
Victoria Testemiţeanu Consultant superior 022 26 25 94 victoria.testemiteanu@mf.gov.md
Elena Bragaru Consultant 022 26 25 82 elena.bragaru@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Ana Roşeţ Şef al secţiei 022 26 25 71 ana.roset@mf.gov.md
Ariana Moraru Consultant principal 022 26 28 48 ariana.cernencaia@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Svetlana Plăcintă Şef al direcţiei 022 26 25 96 svetlana.neagu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Lilia Zaharcu Şef secție 022 26 25 97 lilia.zaharcu@mf.gov.md
Tatiana Railean Consultant principal 022 26 25 87 tatiana.railean@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Elena Plămădeală Şef al secţiei 022 26 26 59 elena.plamadeala@mf.gov.md
Cristina Roşca Consultant superior 022 26 28 45 cristina.rosca@mf.gov.md
Tatiana Zubco Consultant 022 26 25 99 tatiana.zubco@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Nadejda Slova Şef al direcţiei 022 26 29 02 nadejda.slova@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Nina Colţa Consultant principal 022 26 25 79 nina.colta@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Lidia Purice Şef al secţiei 022 26 25 95 lidia.purice@mf.gov.md
Maria Batîru Consultant superior 022 26 25 89 maria.batiru@mf.gov.md
Rodislava Munteanu Consultant 022 26 25 93 rodislava.munteanu@mf.gov.md
Nume/Prenume Funcția Telefon E-mail
Diana Belaia Consultant superior 022 26 25 08 diana.belaia@mf.gov.md

Căutare contact

Introduceți numele persoanei
Introduceți prenumele persoanei