Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența și calcularea amortizării în scopuri fiscale și proiectul Catalogului mijloacelor fixe și imobilizărilor necorporale Remis spre consultare publică Iulia Țurcan,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 28 08,
iulia.turcan@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 95,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul de Lege privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale Remis spre consultare publică Victoria Fortuna,
Consultant,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice
Proiectul Hotărârii Guvernului privind aprobarea semnării Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Olesea Tarlev,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 25 34,
olesea.tarlev@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului privind inițiera negocierilor asupra proiectului Contractului de finanțare între Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții privind implementarea proiectului „Deșeuri solide în Republica Moldova” Remis spre consultare publică Olesea Tarlev,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 25 34,
olesea.tarlev@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice” Inițierea elaborării proiectului Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor Hotărîri ale Guvernului Inițierea elaborării proiectului Iulia Cernicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
iulia.cernicova@sfs.md
Proiect de ordin privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 95,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale Inițierea elaborării proiectului Marin Morcov,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 98,
marin.morcov@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul amenzilor contravenționale” Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Regulamentul de desfăşurare a concursului privind selectarea directorului Serviciului Vamal Remis spre consultare publică Rozalina Albu,
Șef cabinet,
Cabinetul ministrului,
022 26 29 40,
rozalina.albu@mf.gov.md
Proiectul de lege cu privire la Codul vamal Remis spre consultare publică Doina Bonari,
Consultant principal,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 28 02,
doina.bonari@mf.gov.md
Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea modificărilor la ordinul nr. 149/2010” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr.246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin HG nr. 500/1998 Inițierea elaborării proiectului Ana Vîrcolici,
Șef serviciu,
Serviciul analiză și reglementări a activelor statului,
022 26 26 65,
ana.vircolici@mf.gov.md
Proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 Remis spre consultare publică Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul de Lege în scopul transpunerii elementelor de bază ale directivei Uniunii Europene 2014/25/UE privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale Inițierea elaborării proiectului Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcția politici de reglementare a achiziților publice,
022 26 27 06,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md

Pages

Selectați categoria