Registrul documentelor

Toate documentele

Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (MFebruarie 2018)
Raport datoria sectorului public pe anul 2017
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice
Planul de acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020, pentru anul 2018
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art.103 alin.(9.8) din Codul fiscal
Proiectului HG ”Cu privire la transmiterea unor terenuri”
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Hotărîrea Guvernului nr.819 din 18 octombrie 2017
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul obiectelor de cult
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de anulare a obligațiilor fiscale care cad sub incidența art. 172 alin. (3) din Codul fiscal
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr. 836 din 13 septembrie 2010”
Proiectul ordinului MF cu privire la stabilirea comisionului de garantare
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis spre expertizare juridică
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea modelelor unor contracte și formulare
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege remis spre expertizare juridică
Informaţia privind datoria de stat interna la 28 februarie 2018
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 ianuarie 2018
Buletin statistic lunar Ianuarie 2018
Proiectul HG cu privire la completarea HG nr. 568 din 06 mai 2008

Pagini

Căutare documente

E.g., 19.03.2018
E.g., 19.03.2018