Registrul documentelor

Toate documentele

Circulara Bugetară 2018-2020
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularelor dărilor de seamă ce vizează impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației.
Circulara Bugetară 2018
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020”
Proiectul HG pentru aprobarea „Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor financiare pentru deservirea delegațiilor și persoanelor oficiale străine”
Datoria de stat internă la 31 iulie 2017
Proiectul Cerințelor tehnice față de mașinile de casă și de control
Proiectul Ordinului “Cu privire la aprobarea formularului tipizat “Factura fiscală””
Proiectul HG privind modificarea HG nr. 863 din 1.08. 2016
Proiectul HG privind modificarea și completarea unor HG (în partea ce ține de impozitul unic datorat de rezidenții parcurilor pentru TI)
Proiectului de HG „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2, nr.3 şi nr. 4 la HG nr. 1450 din 24.12.2007
Datoria de stat externă la 30 aprilie 2017
Datoria de stat externă la 30 iunie 2017
Datoria de stat externă la 31 mai 2017
Datoria de stat internă la 1 iunie 2017
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în trimestrul I al anului 2017
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr. 875 din 21.10.2014
Datoria de stat externă la 31 martie 2017
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Iunie 2017)
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Mai 2017)

Pagini

Căutare documente

E.g., 21.08.2017
E.g., 21.08.2017
Selectați una sau mai multe categorii de documente