Registrul documentelor

Toate documentele

Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Septembrie 2018)
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri
Raportul pentru cetățeni 2017
Datoria de stat internă spetembrie 2018
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aplicarea echipamentelor de casă și de control la efectuarea decontărilor
Proiectul ”Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției”
Proiectul HG privind aprobarea taxei fixe pentru depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice desfășurate prin MTender și Metodologia de calculare a tarifelor percepute de Operatorul Sistemului MTender
Proiectul ordinului comun al MF și BNS „Pentru modificarea Ordinului nr. 88/106 din 06 octombrie 2008”
Planul de acțiuni 2018, actualizat MFP
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2018, actualizat
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2018
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Proiectul HG ,, Pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007”
INFORMAŢIA privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit (DLC) şi Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30 septembrie
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2018)
Circulara bugetară 2019-2021 (APC)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30 iunie 2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.08.2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 28.06.2020
E.g., 28.06.2020