Registrul documentelor

Toate documentele

Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.11.2017
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe nouă luni ale anului 2017
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare”
Bugetul 2018
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre RM și UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova și a Memorandumului de ințelegere ca parte integrantă a acestui acord
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre RM si UE privind asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova
Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (Codul Contravențional al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.218-XVI din 24 octombrie 2008)
Proiectul Planului sectorial de acțiuni anticorupție în domeniul vamal pentru anii 2018-2020
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Octombrie 2017)
Proiectul Planului sectorial anticorupție în domeniul fiscal pentru anii 2018-2020
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul de executare nr. 443 - XV din 24 decembrie 2004; Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătorești)
Informația operativa lunara privind executarea BS la capitolul datoriei de stat externe la 31 octombrie 2017
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni aferent executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare”
Informaţii privind recreditarea - Septembrie 2017
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”
Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului”
Proiectul de lege privind noul Cod vamal al Republicii Moldova
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”

Pagini

Căutare documente

E.g., 15.12.2017
E.g., 15.12.2017