Registrul documentelor

Toate documentele

Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 august 2018
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentul privind acreditarea platformelor electronice de achiziții în cadrul SIA ”Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG ,, Pentru modificarea şi completarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1136 din 18 octombrie 2007”
Ratele de recreditare de stat pentru Instituțiile Financiare Participante la 18.09.2018
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (August 2018)
Circulara bugetară 2019-2021 (APC)
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul MF, DLC şi Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 30 iunie 2018
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 31.08.2018
Circulara Bugetara 2019-2021 (APL)
Proiectul HG cu privire la desemnarea subiecților raporturilor juridice ai sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc
Raportul privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în primul semestru al anului 2018
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat
Proiectul HG „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar”
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în pos
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului”
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Nota informativă la proiectul HG
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu prac
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2018 nr. 289/2017

Pagini

Căutare documente

E.g., 22.09.2018
E.g., 22.09.2018