Registrul documentelor

Toate documentele

Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 28 februarie 2019
Proiectul Ordinului privind aprobarea formularului DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr. 246 din 8 aprilie 2010
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Februarie 2019)
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 28.02.2019
Proiectul HG privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
Planul de acțiuni al Ministerului Finanțelor pentru anul 2019
Informația operativa lunara privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 ianuarie 2019
Garanţiile de stat ianuarie 2019
Buletin statistic lunar privind Datoria de stat (Ianuarie 2019)
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.08 din 15.01.2017
Informația privind împrumuturile recreditate prin intermediul Ministerului Finanţelor, Directoratului Liniei de Credit (DLC), Unităţii de Implementare a Proiectelor Fondului Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă (FIDA) la situaţia din 31.12.2018
Privind alocarea mijloacelor financiare
Raport privind executarea bugetului de stat în anul 2017
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoțire a mărfii" si dispozițiile privind modul de operare cu acesta.
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018

Pagini

Căutare documente

E.g., 23.03.2019
E.g., 23.03.2019