Informaţii privind controalele efectuate în cadrul MF

Informaţii privind controalele efectuate în cadrul MF

Rapoartele de audit ale Curții de Conturi
   
2019

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018 

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 44 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018

Hotărârea Curții de Conturi nr. 33 din 25 aprilie 2019 cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2018

2018

Hotărârea Curții de Conturi nr. 18 din 14.05.2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor”

Hotărârea Curții de Conturi nr. 24 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Hotărârea Curții de Conturi nr. 25 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017

Hotărârea Curții de Conturi nr. 60 din 01.08.2018 privind aprobarea Raportului auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor, încheiate la 31 decembrie 2017

   
Informații privind executarea cerințelor/recomandărilor Curții de Conturi
   
2019

Informație privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 33 din 25 aprilie 2019 ,,Cu privire la Raportul auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanţelor încheiate la 31 decembrie 2018” 

Informație privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr.44 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2018 

Informație privind executarea Hotărîrii Curții de Conturi nr. 45 din 28 mai 2019 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei de stat, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2018 

2018

Informație privind executarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr. 18 din 14.05.2018 cu privire la Raportul de audit al performanței ,,Funcționalitatea și rezultativitatea operațională aferente administrării impozitelor și taxelor

Informație privind executarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr.24 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2017

Informație privind executarea recomandărilor din Hotărârea Curții de Conturi nr. 25 din 28.05.2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017