Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.08 din 15.01.2017 Remis spre consultare publică Cristina Cotelea,
Consultant principal,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 27 64,
cristina.cotelea@mf.gov.md
Privind alocarea mijloacelor financiare Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.397/2003 privind finanțele publice locale Inițierea elaborării proiectului Ion Iaconi,
Şef secție,
• Secția bugetelor locale,
022 26 26 25,
ion.iaconi@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale Remis spre consultare publică Mihail Garmandir,
Inspector principal,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
mihail.garmandir@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor Hotărîri ale Guvernului” Inițierea elaborării proiectului Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul de Ordin al ministrului finanțelor cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern Data publicării: 18 februarie 2019 Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 95,
ludmila.popa@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoțire a mărfii" si dispozițiile privind modul de operare cu acesta. Remis spre consultare publică Inga Catana,
Consultant principal,
• Secția politici fiscale și vamale,
022 26 28 03,
inga.catana@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 449/2010 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară este elaborat de către Ministerul Finanțelor. Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 92 din 11.02.2019
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 87 din 11.02.2019
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la Instituția Publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării” Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 11.02.2019
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea listei serviciilor, metodologiei de calculare și cuantumului tarifelor pentru determinarea titlului şi marcarea obiectelor din metale preţioase, pentru expertizarea metalelor preţioase diagnosticarea pietrelor preţiose Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 58 din 11.02.2019
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul legii cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară Adoptat de Parlament Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Adoptat de Parlament Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.387 din 28 mai 2014 Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 775 din 01.08.2018
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 74,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2019 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale. Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Planului de acțiuni aferent executării art.46 alin.(8) din Legea nr.234 din 3 octombrie 2016 cu privire la Depozitarul central unic al valorilor mobiliare” Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr. 222 din 12.03.2018
Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale Inițierea elaborării proiectului Mihail Garmandir,
Inspector principal,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
mihail.garmandir@sfs.md
Proiectul hotărârii Guvernului ,,Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenților Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019” Remis spre consultare publică Alexandru Chirtoca,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Remis spre consultare publică Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria