Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG„Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative” Inițierea elaborării proiectului Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Inițierea elaborării proiectului Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Inițierea elaborării proiectului Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale și monitorizare a angajaților în sectorul bugetar,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG ”Pentru modificarea anexei nr. 2 la HG nr. 334/2017 cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri” Inițierea elaborării proiectului Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția legislație impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe” Inițierea elaborării proiectului Anastasia Eremeeva,
Şef secție,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la cu privire la modificarea HG nr.289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale” Inițierea elaborării proiectului Anastasia Eremeeva,
Şef secție,
• Secția legislație impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef serviciu,
Serviciul politici de reglementare a achizițiilor publice,
022 26 27 06,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 Remis spre aprobare Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lîngă MF” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant superior,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 28 26,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală“ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia Remis spre consultare publică Daniela Macovei ,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
daniela.macovei@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.165 din 07 martie 2019
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.84 din 11 februarie 2019
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind dobîndirea, confirmarea şi dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public” Remis spre consultare publică Petru Babuci,
Consultant principal,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 28 12,
petru.babuci@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență financiară externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea formularului DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății Remis spre consultare publică Iulia Cernicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
iulia.cernicova@sfs.md
Proiectul HG privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr.174 din 07.03.2019
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
Direcția reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG „Pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative” Inițierea elaborării proiectului Ludmila Popa,
Șef adjunct direcție,
Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern,
022 26 27 95,
ludmila.popa@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria