Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Ordinul MF cu privire la aprobarea formularului tipizat al Avizului de plată a impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar Remis spre consultare publică Chira Cristina,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 67,
cristina.chira@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 395 din 05.06.2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul de Lege privind activitatea de asigurare și reasigurare Remis spre consultare publică Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la implementarea programelor de cooperare transfrontalieră și transnațională finanțate de UE Remis spre consultare publică Aurica Ciornei,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 27 04,
aurica.ciornei@mf.gov.md
Proiectul HG privind aprobarea proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2020 Adoptat de Parlament Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr. 303/2018 Adoptat de Parlament Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 1136/2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat Remis spre consultare publică Alexandru Rodideal,
Şef secție,
• Secția recreditare,
022 26 27 80,
alexandru.rodideal@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”” Remis spre consultare publică Marina Ghidirim,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.ghidirim@mf.gov.md
Proiectul HG ” Privind modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la HG nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul de Lege privind fondurile de pensii facultative Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și a verificării operative la agenți economici producători de alcool etilic, distilate Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Consultant principal,
• Secția asistență externă,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la stabilirea pentru anul 2020 a marjei maxime în cadrul Programului de stat ”Prima casă” Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcția contencios și controlul legalității,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul Legii pentru modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul de HG ”Pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HG nr. 179/2003 privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetățenilor în Banca de Economii” Inițierea elaborării proiectului Alexandru Chirtoca,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secția bugetului de stat și bugetului public național,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2012 privind piața de capital Inițierea elaborării proiectului Ana Litocenco,
Șef serviciu,
Serviciul reglementarea sectorului financiar și regimului metalelor și pietrelor prețioase,
022 26 29 10,
ana.litocenco@mf.gov.md

Pagini

Selectați categoria