Suportul tehnic a utilizatorilor sistemelor informaționale de gestiune a finanțelor publice al MF

Suportul tehnic a utilizatorilor sistemelor informaționale de gestiune a finanțelor publice al MF

Liniile de suport sunt organizate conform tabelului de mai jos

Sistemul/modulul

Procese de business

Telefoane de suport

 • Modulul „Planificarea bugetară” (SIMF/BPS)
 • Elaborarea CBTM;
 • Stabilirea limitelor;
 • Elaborarea bugetului (colectarea propunerilor de buget, elaborarea versiunilor de buget);
 • Modificarea bugetului aprobat inițial

022 26-28-51

022 26-28-52

022 26-28-65

 • Modulul „Alocații bugetare” (GAB)
 • Importul bugetului aprobat inițial
 • Dezagregarea bugetului aprobat inițial;
 • Redistribuiri de buget de tipul G, AB și AF;
 • Redistribuiri de buget de tipul ORG1 și ORG2;
 • Importul bugetului modificat;
 • Dezagregarea bugetului modificat (rectificat);
 • Elaborarea și dezagregarea bugetului provizoriu

022 26-28-51

022 26-28-52

022 26-28-65

 • Modulul „Instituția – Trezoreria” (E-Docplat)
 • Crearea, semnarea și transmiterea ordinului de plată, ordinului de plată generalizatoare;
 •  Crearea, semnarea și transmiterea notei de transfer, notei de transfer generalizatoare;
 • Crearea, semnarea și transmiterea delegației de retragere de numerar, delegației de retragere de numerar generalizatoare;

022 26-28-56

022 26-28-67

022 26-28-66

 • Modulul „Rapoarte (non)financiare” (SIMF/CNFD)
 • Crearea, semnarea și transmiterea setului de rapoarte lunare (FD-049, FD-050);
 • Crearea, semnarea și transmiterea setului de rapoarte trimestriale (FD-041- FD-048)

022 26-28-56

022 26-28-67

022 26-28-66

 
 • Probleme legate de înregistrare și acces

022 26-28-66

022 26-28-67