Întrebări și răspunsuri la utilizarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice al MF

Întrebări și răspunsuri la utilizarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice al MF

 
 
01. Cum semnăm documentele de plată prin intermediul Serviciului guvernamental de semnare MoldSign.

1. Marcați documentele care se dorește a fi semnate.

2. Întroduceți  e-tokenul USB  și apasați butonul   .

3. Sistemul Vă va redirecționa pe pagina serviciului guvernamental de semnare.

Alegeți „semnatura electronica CTS”.

4. În cazul că aplicați semnătura electronică pentru prima dată, (nu aveți instalat softul necesar pe calculator), sistemul va comunica eșuarea încărcării certificatelor și va propune instalarea soft-ului necesar. Îndepliniți cele indicațiile punctului 5.

În caz că aplicațiile necesare sunt deja instalate, trecem direct la punctul 6.

5. Alegeți opțiunea „Descarcă Moldsign Desktop Suite”

Se deschide pagina www.cdn.cts.md/molsign/

Apasați butonul Descarcă, și îndepliniți toți pașii indicați în Ghidul de Instalare, pe care îl puteți consulta tot aici.

La finalul instalării sistemul va cere un „restart” . După „restart”, intram iarași in sistem, marcăm documentul dorit si apăsăm butonul Semnează.

6. După ce certificatul (-ele) a fost găsit, sistemul propune selectarea certificatului dorit. Selectați certificatul făcând un click pe el.

După selectarea certificatului sistemul va afișa o fereastră in care urmează să întroduceți PIN-ul. 

Poate urma o înștiințare a sistemului de securitate. Apăsați butonul de continuare a operației.

Cu aceasta procesul de semnare a documentului (-elor) a luat sfîrșit.  Vă convingeți de acest lucru, urmărind schimbarea statutului documentului (de ex. din Nou în Signed by director).

1.2 În Modulul Colectarea datelor de tip ne-financiar (CNFD)

În modulul CNFD rapoartele pot fi semnate atît separate (câte unul), cât și întreg setul concomitent.

De exemplu, pentru a semna un set de rapoarte, efectuăm următoarele acțiuni:

1, După perfectarea și salvarea setului, introduceți  e – tokenul USB   și în partea dreaptă sus efectuați clic pe „Semnează set”.

Menționăm, că opțiunea data este valabilă numai când nu este semnat NICI  UN RAPORT din setul dat. În caz că careva raport a fost deja semnat separate, opțiunea nu va fi active. Este necesar de semnat în continuare fiecare raport în parte, sau de retras semnătura de pe cele semnate. Eliminarea semnăturii este posibila numai în cazul când raportul este in statut “activ” sau “respins”.

2. Procesul de semnare este similar celui descris mai sus pentru modulul „Instituție-Trezorerie”, pașii 3- 6.

3. Dacă în procesul de perfectare a rapoartelor nu au fost comise erori, se va activa opțiunea „Expediat”.

4. Setul semnat poate fi prezentat ORG-ului superior.

*În cazul comiterii unor erori (nu au fost salvate formele etc), sistemul va afișa mesaje corespunzătoare, de exemplu.

În asemenea cazuri verificați formele în privința excluderii erorilor și salvați-le repetat. În caz că măsurile luate nu dau efectul dorit, puteți beneficia de suportul tehnic aici.

02. Cum se efectuează întocmirea Raportului operativ nr.8 privind statele şi efectivul de personal (FD – 050).

1.      Accesați adresa https://fmis.mf.gov.md/SSOfmis (sau pornind link-ul de pe masa de lucru) și Vă logați în sistem.

2.      În interfața ce se deschide activați Collection of (Non)Financial Data.

3.    Apăsați Administrarea setului de raportare, apoi Crearea raportului.

4. Alegeți perioada dorită, de ex. martie 2016 , apoi OK.

5. Accesați Noul Subraport.

6. Alegeți Funcția (F1F3), programa (P1P2) și activitatea (P3) prin intermediul listelor derulante respective.

7. Apasți OK. Se deschide forma raportului fd – 050 (Raportul 8).

8. Completați forma cu datele necesare.

9. Salvați raportul, accesînd  Salvează.

Cu aceasta etapa de întocmire a raportului a luat sfîrșit. Dacă acesta a fost efectuat de o persoană care nu are dreptul primei semnături, atunci persoana dată îl prezintă conducătorului spre semnare.

  • Atenție! Menționăm încă o dată,  că rapoartele financiare se semnează NUMAI și exclusiv de persoana cu dreptul de prima semnătură. Persoanele responsabile de indeplinirea rapoartelor (contabili, economisti, serviciu personal etc) NU SEMNEAZĂ, chiar dacă dispun de semnătută electronică. 
03. Cum se efectuează semnarea şi transmiterea Raportului operativ nr.8 privind statele şi efectivul de personal (FD – 050).

1. După ce raportul a fost întocmit, logați-vă cu utilizatorul cu dreptul de prima semnătură (de ex. primar, șef instituție etc).

2. În interfața ce se deschide alegeți Vizualizare/Schimbare.  

3. Apare raportul FD – 050, salvat anterior.

4. Alegeți opțiunea Semnează set.

5. Selectați instrumentul de semnare Semnatura electronică CTS (descris în întrebarea cu nr.1).

6. Apare fereastra ce conține certificatul, care urmează a fi ales. Înserați certificatul respectiv și apăsați butonul OK. Semnarea cu succes a datelor se afișează în următoarea înștiințare.

7. În interfața formei observăm schimbarea statutului în Semnat.

8. Din moment ce forma FD-050 obține statutul Semnat, poate fi efectuată expedierea documentului (cu condiția că și celelalte rapoarte din set sânt semnate).

9. Apăsați butonul Expediat. Observăm că statutul documentului s-a schimbat în Prezentat.

Cu aceasta procesul de semnare și expediere a documentului a luat sfîrșit.

04. Cum se efectuează semnarea şi transmiterea Raportului operativ nr. 8 privind statele şi efectivul de personal (FD – 050) la nivel ORG1 şi ORG1i.

1. După întroducerea formelor pentru toate instituțiile la nivel de ORG2 (inclusiv „Instituția-Acțiuni generale”), logați-vă cu utilizatorul cu dreptul de prima semnătură (de ex. primar, șef instituție etc) și selectați din lista derulantă ORG1 a instituției date (în cazul dat „ORG1 – 1660 – Primaria Busauca”, persoana cu dreptul primei semnături – „Admin1”).

2. În interfața ce se deschide examinați formele cu statut „Prezentat” în luna de raportare. În caz că rezultatele Vă satisfac, le aprobați, apăsînd butonul Aprobă.

În caz contrar, le respingeți, apăsînd butonul Respinge. În ambele cazuri bifați formele respective.

3. În cazul aprobării formelor, se deschide fereastra „Aprobă dialogul”. Apăsați OK.

În cazul respingerii, formele se vor întoarce înapoi către ORG2 pentru perfectare cu statut Respins.

4. După aprobarea formelor pe ecran va fi afișată forma generalizatoare a ORG1. O alegem și apăsăm Vizualizare/Schimbare.

5. Observați, că forma este compusă din toate formele ORG2.

6. Urmează să accesați butonul semnează set o singură dată pentru a semna toate formele concomitent, după care apăsați butonul expediat.

Treceți la forma de pe a doua poziție și repetați pașii de mai sus pînă semnați toate formele.

După ce ați semnat toate formele, selectați iarăși ORG1 și Vizualizare/Schimbare.

7. Selectați orice formă și apăsați butonul ExpediatSe vor expedia concomitent toate formele introduse.

8. După transmiterea cu succes a raportului, el este recepționat de instituția responsabilă de generalizarea rapoartelor pe Unitatea Teritorial-Administrativă.  

05. Cum se efectuează întocmirea Raportului operativ FD – 049
  1. Accesați adresa https://fmis.mf.gov.md/SSOfmis (sau pornind link-ul de pe masa de lucru) și Vă logați în sistem.
  2. În interfața ce se deschide activați Collection of (Non)Financial Data

3.    Apăsați Administrarea setului de raportare, apoi Crearea raportului

4. Alegeți perioada dorită, de ex. martie 2016, apoi OK.

5. Selectați tabul cu forma dorită (în cazul dat – FD-049). Accesați Noul Subraport

6. Alegeți filtrele necesare prin intermediul listelor derulante respective

7. Apasți OK. Se deschide forma raportului FD – 049.

8.  În caz că nu aveți de completat această formă, o salvați fără cifre și o semnați pentru expedierea ulterioară împreună cu celelalte forme. În caz contrar, urmați pașii de mai departe.

9. Completați forma cu datele necesare. Alegeți ECO unde aveți datorii debitoare sau creditoare, le întroduceți în lei.

10. O atenție deosebită atrageți în cazul apariției erorilor. Mai jos este prezentată o cifră eronată, celula respectivă fiind înserată de sistem într-un chenar roșu. Pentru a vedea cauza erorii, efectuați un clic pe celulă, și analizați informația apărută.

Analizați atent forma și corectați toate erorile.

11. Salvați raportul, accesînd  Salvează

Cu aceasta etapa de întocmire a raportului a luat sfîrșit. Dacă acesta a fost efectuat de o persoană care nu are dreptul primei semnături, atunci persoana dată îl prezintă conducătorului spre semnare.

12. Procedura de semnare a formei 049 este identică cu cea de la forma 050. 

*Atenție! Menționăm încă o dată,  că rapoartele financiare se semnează NUMAI și exclusiv de persoana cu dreptul de prima semnătură. Persoanele responsabile de indeplinirea rapoartelor (contabili, economisti, serviciu personal etc) NU SEMNEAZĂ, chiar dacă dispun de semnătută electronică.
 

06. Ciclul bugetar. Care reguli de baza privind ciclul bugetar trebuie respectate?

Exista 2 tipuri de cicluri bugetare: Regular (pentru perioada de 3 ani) si Rectificat (Rct) -pentru 1 an  -anul curent). Ambele se mentin in modulul MPB. 

Pentru un an bugetar exista un singur ciclu Regular si pot exista unul sau mai multe cicluri RCT. 

Utilizatorul creaza un ciclu Rct  doar daca alocatiile ciclului Regular  sint dezagregate in GAB si  toate documentele lanivel Org1 si Org2  sint  in statut "Publicat"!!!

Pentru a lucra cu ciclul de rectificare  a bugetului este necesar de a avea  importat din GAB bugetul precizat (valid) la data actuala. 

07. Cum se proceseaza ciclul de rectificare a bugetului local?

Pentru bugetele locale de nivelul 1  exista 2 tipuri de cicluri bugetare "Rectificat": a) Creat de Directia Finante (iconita bifata DGF) atunci cind se modifica transferurile din bugetul superior si b) creat de Primarie - la decizia Administratorului  bugetului local (iconita nu este bifata).

Pentru a procesa corect ciclul Rct   la decizia Administratorului BL, utilizatorul trebuie sa intreprinda urmatoarele actiuni: 

In Modulul "Alocatii Bugetare" (GAB)

1. Sa  asigure ca toate documentele sint in statut "Publicat",  sa stopeze orice modificari nou in GAB 

2. Sa verifice balanta bugetului si in caz ca este disbalantat sa-l echilibreze prin operarea modificarilor necesare.

3.  Sa solicite la I.S "FTI" importul bugetului precizat. In modulul MPB (Web)  meniul Bugete/Bugete  in lista bugetelor se va afisa bugetul Valid la data xxxx inregistrat cu un numar concret (ex.2054). Inainte de a crea un ciclu bugetar Rct nou utilizatorul trebuie sa deschida in meniul Bugete/Bugete lista bugetelor si sa se convinga ca bugetul valid a fost importat cu succes si se familiarizeaza cu numarul acestui buget.

La TREZORERIE

Sa stopeze incheierea contractelor noi.

In  SIMF - Modulul de pregatire a bugetului (MPB)

In meniul [Ciclul bugetar] utilizatorul introduce numele noului ciclu, iar in rubrica "Bugetul de referinta"  acceseaza iconita de selectare (are imaginea unui creion) si cu mare atentie!!! selecteaza din lista afisata bugetul valid importat in scop de rectificare (in denumirea lui se contine data importului).  In continuare selecteaza limba Rom si valuta Lei. Dupa verificarea datelor introduse si salvarea ciclului, utilizatorul acceseaza in partea de sus a ecranului butonul "Lanseaza ciclul bugetar" . Dupa lansare statutul ciclului se chimba in "Lansat pe WEB"

Atentie!!! Modificari concomitente (in paralel) cu importul bugetului precizat  - in aceeasi zi => conduce la erori in planul precizat si respectiv la erori in ciclul RCT. 

In meniul [Propunere de buget] utilizatorul selecteaza submeniul [Revizuire si confirmare]  si acceseaza butonul "Agregare". In continuare selecteaza submeniurile [Venituri] sau[Cheltuieli] si introduce valorile de rectificare dorite si le "Salveaza". Utilizatorul verifica balanta bugetuli prin accesarea butonului "Balanta".  Procedura de rectificare se termina cu accesarea butonului "Finalizeaza". Daca bugetul nu este balantat sistemul va afisa mesaj de eroare. Utilizatorul va inlatura disbalanta si repetat va finaliza procesul.

Dupa finalizare statutul ciclului Rct se va modifica in  "Inchis".

Se interzice de a crea un ciclu Rct  "Nou" daca exista alte cicluri  de tip Rct  active, adica neinchise sau neanulate !!!!!!!!!!!!!

Pentru a facilita vizualizarea si analiza bugetului Rct utilizatorul poate crea  in meniul [Rapoarte] Raportul de rectificare, care se creaza la orice etapa de lucru cu ciclul de rectificare, chiar daca ciclul nu este inchis. 

08. Cum se anuleaza un ciclu bugetar Rct "Nou" creat gresit?

Un ciclu bugetar de tip Rct  cu statut "Nou" nu poate fi anulat. Utilizatorul trebuie faca urmatoarele 3  actiuni: a)sa  lanseze   ciclul  pe Web; b) sa pauzeze ciclul (acceseaza butonul "Suspenda ciclul bugetar"; c) sa anuleze ciclul prin accesarea butonului "Anulare ciclul bugetar".  Butonul de anulare devine activ doar dupa ce ciclul este pauzat!!!!  Dupa anularea cu succes statutul ciclului devine "Anulat"

09. Ciclul [Rectificat] nu se publica . Apare mesaj de genul "Transferurile nu sint in echilibru" sau "transferurile anterioare au fost eliminate".

Daca a aparut astfel de mesaj, probabil utilizatorul a selectat  un ciclu de referinta gresit. De exemplu a fost selectat  gresit bugetul Rct precedent in loc sa selecteze bugetul (valid) precizat importat. Solutia: Inchiderea ciclului Rct gresit. Lansarea unui ciclu Rct nou si introducerea repetata a modificarilor din Rct precedent.

10. Utilizatorul a solicitat importul bugetului precizat (valid), dar el nu s-a importat. Ce trebuia sa faca utilizatorul?

Daca bugetul nu este in balanta, sau in buget se contin erori de genul:  valori cu semn opus sau sint aplicate coduri din Planul de conturi, bugetul nu se importa in SIMF (MPB). Utilizatorul este obligat sa verifice si sa corecteze  si sa balanteze bugetul, apoi solicita repetat importul.

11. Ce trebuie sa faca utilizatorul daca bugetul este disbalantat si nu se importa in MPB pentru rectificare ?

Un buget disbalantat poate fi, cel putin, din urmatoarele motive: 

a)  din cauza alocatiilor la care unitatea de masura este cu banuti dupa virgula. Uilizatorul  opereaza in GAB ajustarile necesare prin modificari  la liniile bugetare la care  dupa virgula sint banuti, pentru a rotunji  alocatiile pina la lei.

b) din cauza aplicarii din gresala a codurilor din Planul de conturi, dar trebuia sa fie utilizat cod din Clasificatia economica. Utilizatorul trebuie sa opereze modificari cu "-" cd din Plan de conturi  si "+" cd din Clasificatia economica.

c) in GAB sint documente  nepublicate. Utilizatorul analizeaza documentele afisate si intreprinde masuri ce se impun pentru publicarea lor.

Erori din partea sistemului: nu se creaza liniile de resurse, alte erori.utilizatorul apeleaza la  I.S.Fintehinform - la Grupul de asistenta a utilizatorilor , indicind titlul documentului, eroarea si, dupa caz,  liniile bugetare corecte.  

12. In MPB valorile bugetului rectificat la venituri si cheltuieli sint egale, dar sistemul afiseaza mesaj de disbalanta si diferenta este " 0 " de culoare rosie.

Aceasta situatie denota ca bugetul este disbalantat din cauza ca in MPB  alocatiile trebuie sa fie doar in lei, dar ele  contin banuti. Utilizatorul procedeaza precum urmeaza: 

a. creaza raportul FB-020 in care va vedea care valori contin banuti.

b.in interfata de lucru cu modificarile de rectificare se pozitioneaza cu cursorul pe linia bugetara care contine banuti si acceseaza butonul de corectare (creionasul). Sistemul deschide ecranul de corectare, in celula [Valoare] utilizatorul sterge cifra si o reintroduce din nou fara banuti si salveaza.

13. In procesul de executie a bugetului sint adoptate decizii de alocare a resurselor pentru linii bugetare noi care nu sint in bugetul aprobat (Ex. Din fondul de rezerva sau prin ciclul bugetar de rectificare a bugetului primariei se aloca resurse pentr

Utilizatorul se adreseaza la MF (Directia de profil) cu solicitarea relatiilor noi: Org1=>F3=>P1P2. Dupa procesarea relatiilor in SIMF, utilizatorul de buget Org1 atribuie sinestatator  institutiile Org2 la P1P2 respectiv in modulul MPB_Web meniul Clasificatie/Subprograme/cd Program/cdSubprogram/in tab-ul din dreapta acceseaza butonul [+] Adauga Org2 din lista afisata de sistem si Salveaza.

14. Unde (in care modul din sistemul informational) putem viziona planul precizat al unei institutii bugetare Org2 sau planul la nivel Org1 in format de raport (tabel)?

In Modulul GAB meniul [Rapoarte] este posibilitatea de a crea Rapoarte pentru Org-ul la care utilizatorul are acces, selectind formatul dorit si utilizind filtrele respective. In GAB, cu rol de operator, poate fi creat Raportul cu statut "Initial", "Corectat" sau "Provizoriu".   Exemplu: In Raportul FB-003 cu statut "initial" se afiseaza datele (planul) bugetului initial si modificarile operate in GAB pina la prima rectificare. Daca creati Raportul FB-003 cu statut "corectat" se afiseaza doar modificarile +,-   din bugetele rectificate si tuturor modificarilor de tip "G", "AB", "AF", "Org1", "Org2".  Rapoartele pot fi exportate in Excel.  

15. Ce trebuie sa faca utilizatorul daca la crearea liniei bugetare noi nu poate fi selectat programul dorit P1P2?

Aceasta nu este o eroare, ci vorbeste de faptul ca utilizatorul are nevoie de noi relatii de clasificatie. Utilizatorul trebuie sa adreseze la MF (directia de resort) o solicitare de creare a relatiei noi  intre Org1 si F3 (functionala) si P1P2(subprogram) dorite.  Atribuirea Org2 la un subprogram nou introdus  pe parcursul anului, utilizatorul Org1 o face de sinestatator in modulul MPB, meniul [Clasificatie], submeniul [Subprograme] prin accesarea butonului "+" Adauga Org2 si "Salveaza".

16. Cum de procedat daca din gresala, prin documentul M-AB a fost redusa limita de alocatii la k2, iar soldul disponibil la Org-urile subordonate pe aceasta positie este mai mic si nu se permite dezagregarea ulterioara?

Utilizatorul analizeaza contractele inregistrate dar nerealizate si le modifica pentru a restabili Soldul disponibil la pozitia necesara. In caz extraordinar, pentru a debloca situatia, utilizatorul poate opera si alte modificari de exemplu -  pe pozitia de executare. 

17. Care este procedura de inregistrare a institutiei nou create sau modificare a denumirii?

Pentru inregistrarea institutiei noi utilizatorul remite MF Fisa de modificare a Clasificatiei organizationale completata si semnata - Anexa 2 la Ordinul MF nr.40 din 08.04.2016. Concomitent cu aceasta utilizatorul trebuie sa comunice  codurile F3 si P1P2  la care institutia trebuie atribuita. Administratorul  sistemului va opera modificarile respective si va informa utilizatorul despre codul Org2 atribuit. 

18. Utilizatorul Org2 nou creat nu poate accesa sistemul in nici un modul.

Pentru o institutia nou creata pe parcursul anului autoritatea fondatoare : a) inainteaza cererea de acces a utilizatorilor institutiei noi la modulele respective din sistemul informational (Formularele sint publicate pe pag Web a MF). b) de verificat daca Org2 nou este atribuit la subprogramele respective. Atribuirea se poate face de catre Org1 superior in SIMF (MPB) meniu Clasificatie/Subprograme.

19. Cum de procedat daca utilizatorul Org1 nu poate sa selecteze din lista Org2 subordonati institutia dorita?

In primul rind utilizatorul verifica daca codul Org2 dorit este valid, adica daca anterior nu a fost propus pentru invalidare. Utilizatorul Org1 face atribuirea Org2 la un subprogram de sinestatator in modulul MPB, meniul [Clasificatie], submeniul [Subprograme] prin accesarea butonului "+" Adauga Org2 si "Salveaza".

20. In documentele de dezagregare de tip B-R sint alte valori decit s-a asteptat utilizatorul sau s-au comis erori de clasificatie. Ce-I de facut?

Documentele de tip B-R au statut de lege si trebuie dezagregate strict conform liniilor bugetare importate (delta importata)! Dupa publicarea documentelor B-R utilizatorul poate modifica erorile de clasificatie prin Rectificare sau Modificari de tip AB sau Org1 (dupa caz).

21. Utilizatorul a creat un document M-AB nou, dar el nu se publica si are statut "In asteptare".

Statutul "In asteptare" denota ca exista un alt document superior de tip B-R sau de acelasi nivel, care nu sint publicate. Utilizatorul sterge documentul nou, dezagregheaza si publica toate documentele nepublicate.

22. Deseori documentele de tip M-AB de reducere a alocatiilor la dezagregare la Org1 sau Org2 se blocheaza din cauza soldurilor insuficiente.

La crearea unui document nou M-AB sistemul obligatoriu verifica soldul disponibil pentru reducerea alocatiilor la P1P2 si eco K2 selectat pentru toate institutiile care au acest K2 si accepta publicarea doar daca soldurile sint suficiente. Administratorul bugetului este obligat sa asigure dezagagregarea promta a alocatiilor de catre utilizatorii subordonati, in caz contrar, daca documentele superioare M-AB timp indelungat ramin nezagregate, in rezultatul executiei bugetului soldurile pot sa devina insuficiente si documentul nedezagregat blocheaza activitatea in GAB. In aces caz Org1 -Administratorul bugetului se adresaza la FTI cu solicitare de anulare a documentului eronat. Aceste cazuri trebuie evitate.

23. Cum întocmim Raportului operativ FD – 041 (Bilanțul contabil) .

1. Accesați adresa https://fmis.mf.gov.md/SSOfmis (sau pornind link-ul de pe masa de lucru) și Vă logați în sistem.

2. În interfața ce se deschide activați Collection of (Non)Financial Data

3. Apăsați Administrarea setului de raportare, apoi Crearea raportului

4. Alegeți perioada dorită, de ex. Tr.1 , apoi OK.

5. După  crearea setului de raportare trimestrial, se vor afişa toate subrapoartele : FD-041, FD-042, FD-043, FD-044, FD-045, FD- 046, FD- 047, FD- 048.

Pentru a alege subraportul dorit se face click pe forma respectivă, în cazul nostru accesăm FD-041.

6. Introduceți manual  datele  corespunzătoare subraportului FD-041. În fiecare subraport , inclusiv şi în FD-041, există formule de  control, astfel că, atunci când datele introduse în raport sunt eronate (nu corespund formulelor de calcul) sistemul va genera o eroare. Celula respectiva va fi înserată într-un chenar roșu, făcînd clic pe care, puteți vedea conținutul erorii.

Cu toate că la această etapă sistemul Vă permite să salvaţi  datele introduse incorect  în FD-041, semnarea acestuia Va eșua, iar pe ecran va apărea următorul mesaj:

7. Verificați și corectați toate erorile din raport, apoi apăsați  Salvează.

Cu aceasta etapa de întocmire a raportului a luat sfîrșit.

Dacă acesta a fost efectuat de o persoană care nu are dreptul primei semnături, atunci persoana dată îl prezintă conducătorului spre semnare. 

8. Procedura de semnare a formei FD 041 este identică pentru toate formele și este descrisă detaliat în instrucțiunea pentru forma FD – 050. Verificați dacă sunt semnate toate formele din set (de la FD-041 pînă la FD-050) și efectuați expedierea setului, apăsînd butonul Expediat. Atragem atenția, că SETUL DE RAPOARTE se expediază în complect, expedierea separată a formelor nu este posibilă. Respectiv, dacă butonul Expediat nu este activ, verificați dacă ați semnat toate formele.

9. Ieșiti corect (!) din sistem prin apăsarea butonului  .  

Dacă din diverse motive aţi închis direct fereastra browserului prin , raportul va rămâne  blocat timp de o ora, după care se va debloca automat.

*Atenție! Menționăm,  că rapoartele se semnează NUMAI și exclusiv de persoana cu dreptul de prima semnătură. Persoanele responsabile de indeplinirea rapoartelor (contabili, economisti, serviciu personal etc) NU SEMNEAZĂ, chiar dacă dispun de semnătută electronică.

24. Cum întocmim Raportului operativ FD – 044 (Raport financiar privind executarea bugetului).

1. Accesați adresa https://fmis.mf.gov.md/SSOfmis (sau pornind link-ul de pe masa de lucru) și Vă logați în sistem.

2. În interfața ce se deschide activați Collection of (Non)Financial Data

3. Apăsați Administrarea setului de raportare, apoi Crearea raportului

4. Alegeți perioada dorită, de ex. Tr.1 , apoi OK.

5. După  crearea setului de raportare trimestrial, se vor afişa toate subrapoartele : FD-041, FD-042, FD-043, FD-044, FD-045, FD- 046, FD- 047, FD- 048.

Pentru a alege subraportul dorit se face click pe forma respectivă, în cazul nostru accesăm FD-044.

6. Alegeți filtrele necesare prin intermediul listelor derulante respective:

7. Apasți OK. Se deschide forma raportului FD – 044.

Pentru adăugarea unui element pentru Clasa I, II, III, IV sau V, apăsaţi la Operation pe „+”(plus), sau pentru eliminarea unui element apăsaţi  „-” (minus).

Alegem pe fiecare ECO/P1P2/ P3 etc. în parte, şi introducem datele corespunzătoare. După cum urmează...

8. Introduceți manual  datele  corespunzătoare subraportului FD-044. În fiecare subraport , inclusiv şi în FD-044, există formule de  control, astfel că, atunci când datele introduse în raport sunt eronate (nu corespund formulelor de calcul) sistemul va genera o eroare. Celula respectiva va fi înserată într-un chenar roșu, făcînd clic pe care, puteți vedea conținutul erorii.

Cu toate că la această etapă sistemul Vă permite să salvaţi  datele introduse incorect  în FD-044, semnarea acestuia Va eșua, iar pe ecran va apărea următorul mesaj:

9. Verificați și corectați toate erorile din raport, apoi apăsați  Salvează.

Cu aceasta etapa de întocmire a raportului a luat sfîrșit.

Dacă acesta a fost efectuat de o persoană care nu are dreptul primei semnături, atunci persoana dată îl prezintă conducătorului spre semnare. 

10. Procedura de semnare a formei FD 044 este identică pentru toate formele și este descrisă detaliat în instrucțiunea pentru forma FD – 050. Verificați dacă sunt semnate toate formele din set (de la FD-041 pînă la FD-050) și efectuați expedierea setului, apăsînd butonul Expediat. Atragem atenția, că SETUL DE RAPOARTE se expediază în complect, expedierea separată a formelor nu este posibilă. Respectiv, dacă butonul Expediat nu este activ, verificați dacă ați semnat toate formele.

11. Ieșiti corect (!) din sistem prin apăsarea butonului  .  

Dacă din diverse motive aţi închis direct fereastra browserului prin , raportul va rămâne  blocat timp de o ora, după care se va debloca automat.

*Atenție! Menționăm,  că rapoartele se semnează NUMAI și exclusiv de persoana cu dreptul de prima semnătură. Persoanele responsabile de indeplinirea rapoartelor (contabili, economisti, serviciu personal etc) NU SEMNEAZĂ, chiar dacă dispun de semnătută electronică.

25. Cum se aplică semnatura digitală pentru rapoartele (non)financiare?

Se accesează setul de rapoarte necesar (lunar sau trimestrial) apasând butonul “vizualizare/schimbare” se verifică încă o dată corectitudinea datelor întroduse anterior după care se apasă butonul “semnează set”.

Această opțiune este activă doar dacă nu a fost semnată nici o forma separat!

În urmatoarea ferestră ce se deschide apare un mesaj în care vă întreabă “sigur doriți să semnați setul de rapoarte” apăsați “ok”.

Selectați instrumentul de semnare CTS.

Selectați certificatul respectiv apasând o dată click stînga pe el.

În fereastra urmatoare întroduceți pin-ul respectiv și tastați “ok”.

În urmatoarea fereastră ce va apare va fi notificarea precum că semnătura a fost aplicată cu succes.

Acum când semnătura a fost aplicată cu succes este nevoie de expediat setul de rapoarte către org-ul superior apăsânt butonul “expediat”.

După ce ați apăsat butonul “expediat” va apare un mesaj, apăsați “ok”.

Observăm că statutul documentului s-a schimbat în Prezentat.

Cu aceasta procesul de semnare și expediere a documentului a luat sfîrșit.

26. Ce se întimplă cu rapoartele respinse?

După respingerea setului de rapoarte de la ORG1 la ORG2, formele nu își schimbă statutul și rămân în statut “semnat”, ca urmare instituția își elimină semnatura doar la forma unde va întroduce corectările.

  • Insa când setul de rapoarte se respinge la ORG1 formele vor reveni în statutul “proiect”.

Eliminarea semnăturii este posibilă în cazul cînd raportul este în statut “activ” sau “respins”.