Impozite și Taxe

Impozite și Taxe

Ministerul Finanțelor reprezentând instituția responsabilă de elaborarea și promovarea politicii statului în domeniul fiscal și vamal, elaborează și promovează obiectivele politicii fiscale și vamale, respectiv propunerile de modificare și completare a legislației fiscale și vamale, pe baza evoluției economice și a dialogului cu diferite instituții și alte părți interesate naționale și internaționale.

Pe termen mediu, obiectivele politicii fiscale și vamale, politicii de administrare fiscală și vamală se regăsesc în Cadrul bugetar pe termen mediu care se aprobă pe un termen de 3 ani și se revizuiește anual. (vezi)

Documentul strategic ce vizează armonizarea cadrului legislativ național la prevederile directivelor Uniunii Europene și perfecționarea cadrului legislativ existent în perioada 2017-2019 îl reprezintă Conceptul de rescriere a Codului fiscal și a Codului vamal. (vezi)

Politica fiscală și vamală pentru anul 2018 se regăsește în proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2018 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale), (vezi), acesta se află la etapa de preavizare la Ministerul Justiției și Centrul Național Anticorupție.

Legile prin care au fost aprobate politicile fiscale și vamale pentru anii 2017, 2016 și 2015 pot fi accesate urmând linkurile legate de anii corespunzători:

2017: Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.281 din 12.12.2016. (vezi)

2016: Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.138 din 17.06.2016. (vezi)

2015: Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015. (vezi)

Direcţia generală politică și legislație fiscală și vamală reprezintă subdiviziunea Ministerului Finanţelor responsabilă de realizarea reformei fiscale şi vamale a statului; elaborarea şi reformularea obiectivelor politicii statului în domeniul impozitării directe și indirecte şi domeniul vamal pe termen mediu; elaborarea, sistematizarea, armonizarea şi perfecţionarea actelor legislative şi normative privind impozitele directe şi indirecte, domeniul vamal; elaborarea, fundamentarea şi avizarea proiectelor de acte legislative şi normative privind iniţierea negocierilor, renegocierilor asupra proiectelor Convenţiilor de evitare a dublei impuneri cu alte state, privind aplicarea prin succesiune, negocierea, renegocierea, parafarea, semnarea şi ratificarea Convenţiilor  de evitare a dublei impuneri cu alte state; efectuarea expertizei și analizei proiectelor acordurilor internaţionale care includ prevederi cu privire la impozitare; elaborarea poziţiei Republicii Moldova privind impozitarea internaţională în cadrul organizaţiilor internaţionale; participarea la elaborarea, sistematizarea, armonizarea şi perfecţionarea actelor legislative şi normative privind veniturile nefiscale.

Prin intermediul organelor Serviciului Fiscal de Stat (vezi) și Serviciului Vamal (vezi), Ministerul Finanțelor asigură administrarea eficace și eficientă a impozitelor, taxelor și altor plăți în interesul statului.