Procesul de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală

Procesul de elaborare a legii privind politica fiscal-vamală

AnulSetul materialelor inițiate și elaborateRezultatele consultărilor publiceAprobat în GuvernAdoptat în Parlament
2018

Proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Nota informativă la proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza tabelară a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor

Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 796 din 11.10.2017

Adoptat prin Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative nr. 288 din 15.12.2017

2017

Nota informativă la proiectul de lege

Sinteza tabelară a propunerilor la proiectul de lege

Proiect de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de lege

Nota informativă la proiectul de lege

Sinteza tabelară a propunerilor la proiectul de lege

Proiect de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de lege

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative nr.281 din 16.12.2016

2016

Nota informativă la proiectul de lege

Sinteza tabelară a propunerilor la proiectul de lege

Proiect de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

 

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de lege

Sinteza tabelară a propunerilor la proiectul de lege

Nota informativă la proiectul de lege

Proiect de Lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

Sinteza rezultatelor examinării propunerilor şi obiecţiilor la proiectul de lege

Sinteza tabelară a propunerilor la proiectul de lege

Legea cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislativenr.138 din  17.06.2016