Consiliul consultativ în domeniul fiscal și vamal

Consiliul consultativ în domeniul fiscal și vamal

Consiliului Consultativ al Ministerului Finanțelor în domeniul impozitelor și taxelor este instituit ca organ consultativ în domeniul impozitelor și taxelor, pentru examinarea situațiilor de interes major, a proiectelor actelor normative relevante, a priorităților de dezvoltare instituționale, precum și coordonarea asistenței externe oferite Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordinate în domeniul vizat, cu scopul de a crea o platform eficientă de interacțiune între experții fiscali și vamali din sectorul public și cei din sectorul privat pentru formularea unor recomandări asupra situațiilor cu impact major asupra mediului de afaceri.

Consiliul impozitelor și taxelor are următoarele atribuţii:

  • examinarea unor situații problematice particulare nereglementate de actele legislative şi/sau normative sau reglementate dual de către acestea, în vederea identificării barierelor existente şi identificarea soluţiilor optime întru soluționarea acestora, inclusiv prin prisma art.11 alin.(1) din Codul fiscal;
  • formularea de opinii şi propuneri în procesul de elaborare a proiectelor de legi şi acte normative de interes major din domeniul vizat;
  • înaintarea propunerilor cu privire la optimizarea şi perfecţionarea activităţii Ministerului Finanţelor și a instituțiilor subordonate, inclusiv prin coordonarea activității consiliilor consultative create în cadrul instituțiilor subordonate;
  • consultarea în problemele de planificare strategică a Ministerului Finanţelor şi a instituțiilor subordonate şi/sau în cele mai importante probleme, ce țin de dezvoltarea acestora, prin consultarea partenerilor de dezvoltare - ofertanți de asistență externă.