Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Noutăţi

Finanţe

Rata medie la VMS comercializate la licitaţia din 20 iunie 2017

Termenul de circulaţie, zileRata medie ponderată a dobînzii, %Variaţie (+/- p.p.)
917.640.08
1828.010.00
3648.070.00

 

23 Iunie, 2017 - 16:01

Comunicat informativ privind atelierul de consultări publice “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”

La 22 iunie, curent, Ministerul Finanţelor a organizat un atelier de consultări publice cu tematica “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”. În cadrul atelierului, moderat de dna Veronica Ursu, Secretar de Stat,  au fost prezentate şi puse în discuţie posibilele opţiuni de instituire a unui Consiliu bugetar-fiscal în Republica Moldova, domeniul de activitate, modul de organizare şi funcţionare a acestuia.

23 Iunie, 2017 - 15:20

Dezbateri asupra modului de efectuare a controlului extern al calităţii lucrărilor de audit

Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, în cadrul mesei rotunde din 21 iunie 2017 a propus discuţiilor  modul de efectuare a controlului extern al calităţii lucrărilor de audit la societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali.

23 Iunie, 2017 - 08:56

Mesajul de felicitare al ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, cu ocazia Zilei Funcţionarului Public

Stimaţi funcţionari publici,

Vă adresez cele mai sincere şi frumoase urări de bine, însoţite de sănătate, pace, bunăstare şi prosperitate.

Această sărbătoare reprezintă o confirmare a rolului funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice din ţară, a capacităţii lor de a-şi consolida eforturile pentru realizarea reformelor relevante, a aptitudinilor de luare a deciziilor oportune şi imparţiale şi, în acelaşi timp, a gradului sporit de responsabilitate civică.