Reprezentanții APL apreciază pozitiv implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

Joi, 30/05/2019 - 14:59 |

Ministerul Finanțelor a desfășurat astăzi o nouă ședință comună de lucru cu reprezentanții autorităților publice locale. În cadrul evenimentului au fost discutate aspecte ce țin de implementarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, modalitatea de acordare a suportului bugetar pentru autoritățile publice locale în scopul implementării legii sus-menționate, precum și alte subiecte relevante.

În debutul ședinței, ministrul Finanțelor, Ion Chicu a declarat că reforma salarizării în sectorul bugetar a fost lansată pentru a soluționa mai multe probleme, inclusiv sporirea veniturilor bugetarilor, care activează preponderent la nivel local. Totodată, ministrul Finanțelor a punctat că, în conformitate și cu prevederile Legii 181 a finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, responsabilitatea pentru implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar revine atât autorităților publice centrale, cât și autorităților publice locale, și ambele nivele trebuie să depună eforturi pentru a asigura financiar această majorare de salarii. 

De asemenea, Ion Chicu a informat că, suportul financiar pentru implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar va fi acordat prin intermediul majorării volumelor transferurilor cu destinație specială și transferurilor cu destinație generală, în câteva tranșe, în dependență de evoluțiile în timp a unor indicatori, cum ar fi: necesitățile suplimentare, încasările din impozitul pe venit al persoanelor fizice, etc. În acest sens, Ministerul Finanțelor a lansat un mecanism de coordonare/comunicare cu fiecare autoritate publică locală în cadrul procesului de acordare a suportului respectiv.

La rândul lor, reprezentanții autorităților publice locale au apreciat pozitiv implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Potrivit lor, noul sistem de salarizare este transparent, echitabil, atractiv și oferă posibilitatea stimulării performanței pentru fiecare angajat în parte. În context, reprezentanții APL au mulțumit Ministerului Finanțelor pentru efortul depus în implementarea Legii sus-menționate, prin organizarea mai multor seminare și elaborarea unui set de acte normative în acest sens.

Ministrul Finanțelor, Ion Chicu a adăugat că implementarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar este un efort comun și a mulțumit tuturor pentru implicare în acest proces.

Ministrul Finanțelor a spus că, reforma salarizării a fost una necesară și a adus multe avantaje. Totodată, Ion Chicu a declarat că legea are și unele carențe, însă acestea vor fi înlăturate în cel mai scurt timp. 

Toată informația relevantă ședinței de astăzi, inclusiv și sinteza integrată a întrebărilor adresate în cadrul ședinței și răspunsurilor la acestea va fi publicată pe pagina web a Ministerului în compartimentul dedicat finanțelor publice locale la următoarea adresă: http://mf.gov.md/ro/content/finan%C8%9Bele-publice-locale.