Proiectul noului Cod Vamal discutat cu mediul de afaceri

Mie, 14/02/2018 - 15:37 |

Ministerul Finanțelor a inițiat discuții publice privind noul Cod Vamal. Astăzi, reprezentanții Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal s-au întîlnit cu reprezentanții mediului de afaceri și ai grupurilor de interes în business din țară pentru a discuta propunerile și obiecțiile înaintate de aceștia la proiect.

Proiectul elaborat propune norme juridice și concepte legislative noi armonizate la Codul Vamal al Uniunii Europene. Prin elaborarea noului Cod vamal se urmărește modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor noi de vămuire a mărfurilor.

“Noul Cod vamal are ca finalitate unificarea legislației vamale naționale într-un singur document ușor aplicabil atît de mediul de business, cît și de autoritățile publice, care să stimuleze și să mențină un mediu atractiv pentru dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova. Noi, am atras atenția la toate propunerile recepționate și ne dorim ca aceste discuții să fie la fel de fructoase cum au fost și pe alte componente”, a menționat Veronica Vragaleva, secretar de stat al Ministerului Finanțelor.

Structura noului Cod Vamal este constituită din 11 titluri. Noul Cod va fi însoțit de Regulamentul de punere în aplicare a acestuia, care prevede proceduri vamale detaliate, și va fi pus în aplicare odată cu noul Cod vamal.

Documentul propune includerea normelor referitoare la posibilitatea suspendării executării deciziilor în cazul contestării deciziilor organelor vamale, însă doar în cazul în care sunt motive întemeiate de îndoială în privinţa conformităţii deciziei contestate sau se consideră că ar fi posibilă cauzarea unui prejudiciu ireparabil la adresa persoanei.

În partea ce se referă la păstrarea documentelor și a altor informații, precum şi aferentă tarifelor și costurilor, au fost transpuse dispozițiile legislației europene conform cărora organul vamal poate solicitaa plata unor tarife doar pentru recuperarea costurilor pentru prestarea serviciilor, fără a solicita plata pentru acţiunile sale referitoare la aplicarea legislaţiei vamale sau îndeplinirea controalelor vamale în cursul programului de lucru.

Ministerul Finanțelor are ca scop să prezinte proiectul de lege privind aprobarea noului Cod vamal pentru aprobare Parlamentului în sesiunea de primăvară vară a anului curent.

Notă: Proiectul de lege, a fost elaborat cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră în Moldova şi Ucraina (EUBAM), Băncii Mondiale, precum și cu suportul Uniunii Europene prin intermediul Înaltului Consilier UE în domeniul vamal, Rosaria de Blasio. Noul Cod vamal sistematizează actualul Cod vamal, legea cu privire la tariful vamal și legea cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. Consultările publice s-au finalizat  pe 15 decembrie 2017. Proiectul şi materialele care îl însoţesc pot fi accesate aici.