Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat ”Prima casă” Remis spre consultare publică
Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea unor acte legislative Inițierea elaborării proiectului Viorica Golban,
Consultant principal,
• Secția impozite indirecte,
022 26 27 90,
viorica.golban@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea HG nr 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Inițierea elaborării proiectului Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Catalogului mijloacelor fixe” Inițierea elaborării proiectului Anastasia Eremeeva-Copcea,
Şef secție,
• Secția impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la cu privire la modificarea HG nr.289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale” Inițierea elaborării proiectului Anastasia Eremeeva-Copcea,
Şef secție,
• Secția impozite directe,
022 26 27 87,
anastasia.eremeeva@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară pe lîngă MF” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Doni Viorica,
Consultant superior,
• Secția metodologie,
022 26 29 36,
viorica.doni@mf.gov.md
Proiectul Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală“ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia Remis spre consultare publică Daniela Macovei ,
Inspector,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 33 64,
daniela.macovei@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.165 din 07 martie 2019
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Aprobat

Aprobat prin hotărîrea de Guvern nr.84 din 11 februarie 2019
Cristina Russu,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 37,
cristina.russu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secţia cooperare sectorială,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul Ordinului privind aprobarea formularului DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul sănătății Remis spre consultare publică Iulia Cernicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
iulia.cernicova@sfs.md
Proiectul HG privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Aprobat

Hotărîrea Guvernului nr.174 din 07.03.2019
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a Consiliului de contabilitate și raportare financiară” Inițierea elaborării proiectului Silvia Cemertan,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea și completarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr.08 din 15.01.2017 Remis spre consultare publică
Privind alocarea mijloacelor financiare Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.126 din 4 octombrie 2017 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea Loteriei fiscale Remis spre consultare publică Mihail Garmandir,
Inspector principal,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 80,
mihail.garmandir@sfs.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Avizul de însoțire a mărfii" si dispozițiile privind modul de operare cu acesta. Remis spre consultare publică Inga Catana,
Consultant principal,
• Secţia analitică,
022 26 28 03,
inga.catana@mf.gov.md

Страницы

Selectați categoria