Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică Remis spre consultare publică Olga Morari,
Consultant superior,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 95,
olga.morari@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Anexei nr. 2 la Ordinul MF nr. 154 din 12.09.2018 Remis spre consultare publică Parascovia Cebotarenco,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
parascovia.cebotarenco@sfs.md
Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea de ținere a Registrului electronic al angajaților și de utilizare a SIA Remis spre consultare publică Lucia Hîncu,
Inspector,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 80,
lucia.hincu@sfs.md
Proiectul hotărîrii Guvernului privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” și a Regulamentului privind modul de utilizare a Sistemului informațional „Contabilitate unică bugetară” Remis spre consultare publică Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Sorin Lîsîi ,
Consultant superior,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 28 07,
sorin.lisii@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul ordinului MF cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii Remis spre consultare publică Alexandra Gariuc ,
Consultant principal,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 32
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Natalia Pantilii,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 42,
natalia.pantilii@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul de HG cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului Remis spre consultare publică Crina Burcă,
Consultant principal,
• Secţia reglementarea sectorului financiar,
022 26 26 52,
crina.burca@mf.gov.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Remis spre consultare publică Diana Rusu,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 70,
diana.rusu@sfs.md
Proiectul de Lege privind achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale Aprobat

Legea nr. 74/2020

Legea nr. 74/2020
Victoria Fortuna,
Consultant superior,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 25 82
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat” Prima casă” Aprobat

Legea nr. 70/2020

Legea nr. 70/2020
Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Aprobat

Legea nr. 147/2018

Legea nr. 147/2018
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Aprobat

Legea nr. 172/2018

Legea nr. 172/2018
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului Aprobat

HG nr. 87/2019
Direcţia politici financiare,
Șef direcție,
Direcţia politici financiare,
ana.litocenco@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Aprobat

HG nr. 655/2020
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию