Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.291 din 16 decembrie 2016 cu privire la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc. Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la desemnarea subiecților raporturilor juridice ai sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcţia expertiză juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului” Inițierea elaborării proiectului Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative Adoptat de Parlament

Legea nr.172/2018 din 27.07.2018 pentru modificarea unor acte legislative
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014 Adoptat de Parlament

Legea nr.147 din 20.07.2018 pentru modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014
Nina Rotaru,
Consultant principal,
• Secția coordonarea politicilor bugetare,
022 26 26 14,
nina.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la utilizarea sistemului informațional automatizat “Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) Remis spre consultare publică Sergiu Căinăreanu,
Șef direcție,
Direcţia achiziţii publice,
022 26 27 02,
sergiu.cainareanu@mf.gov.md
Proiectul HG „Cu privire la punerea în aplicare a Legii nr. 185/2018 pentru modificarea Legii nr. 355/2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu prac Remis spre consultare publică Iulia Cernicova,
Inspector principal,
SFS, Direcția impozite directe,
022 82 33 95,
iulia.cernicova@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” Remis spre consultare publică Oxana Dubovicenco,
Consultant principal,
Direcția politici salariale,
022 26 26 76 ,
oxana.dubovicenco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea Nomenclatorului funcţiilor cu statut special din cadrul Serviciului Fiscal de Stat Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează la unele HG Aprobat

Aprobat HG nr.505 din 30.05.2018
Proiectul HG privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi a accesoriilor Aprobat

Aprobat HG nr.187 din 28.02.2018
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea şi completarea Ordinului MF nr.118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” Aprobat

Aprobat Ordin MF nr.143 din 23.11.2017
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea HG nr.1516 din 29 decembrie 2007 Aprobat

Aprobat HG nr.96 din 24.01.2018
Proiectul HG cu privire la modificarea Listei organizațiilor și întreprinderilor societăților orbilor, societăților surzilor și societăților invalizilor, scutite de vărsare la buget a TVA aferentă mărfurilor produse și serviciilor prestate Aprobat

Aprobat HG nr.293 din 04.04.2018
Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de aplicare a scutirii de TVA fără drept de deducere în conformitate cu art. 103 alin.(9.8) din Codul fiscal Aprobat

Aprobat HG nr.506 din 30.05.2018
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației vamale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești Aprobat

Ordin MF nr.56 din 07.03.2018
Proiectul HG „Cu privire la modificarea și completarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice 2013-2020” Remis spre consultare publică Tatiana Bodrug,
Şef adjunct al direcţiei,
Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor,
022 26 27 27,
tatiana.bodrug@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidență, evaluare și vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în pos Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului. Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md

Страницы

Selectați categoria