Registrul documentelor

Все документы

Raport privind garanțiile de stat (Iunie 2020)
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Proiectul HG privind modificarea HG nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.06.2020
Informaţia privind datoria de stat internă la situaţia din 30.06.2020 RU
Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege privind modificarea Legii nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea implementării Programului de stat” Prima casă”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea Grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice
Proiectul Ordinului MF cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IALS21) ”Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către angajator în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit...
Proiectul de Ordin Cu privire la aprobarea Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare consolidate
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Proiectul HG cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului
Proiectul HG cu privire la modificarea unor Hotărâri ale Guvernului
Buletin statistic mai 2020
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2020
Proiectul Ordinului privind aprobarea formularului (Forma IPC21) „Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate”
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 mai 2020 RU
Proiect de Ordin al MF cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor
Raport privind situaţia în domeniul datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi recreditării de stat în trimestrul I al anului 2020
Proiectul HG privind modificarea unor Hotărâri de Guvern

Страницы

Căutare documente

Например: 26.11.2020
Например: 26.11.2020