Buget

Joi, 02/01/2020 - 16:24 |

În perioada decembrie 2019-ianuarie 2020, Ministerul Finanțelor a desfășurat 6 licitații de plasare a valorilor mobiliare de stat (VMS), în cadrul unora cererea investitorilor depășind oferta de circa 6 ori. Este de menționat că, cererea sporită din partea investitorilor a avut ca efect diminuarea ratelor dobânzii la toate tipurile de VMS și a constituit în medie 5,68%, cu o diminuare de circa 1 punct procentual comparativ cu licitațiile din luna noiembrie 2019. În aceste condiții, scăderea ratelor dobânzii la VMS va avea efect pozitiv asupra cheltuielilor bugetului de stat suportate pentru...
Română
Mar, 31/12/2019 - 13:58 |

Ministerul Finanțelor anunță despre închiderea cu succes a anului bugetar 2019. Vicepremierul Serghei Pușcuța a menționat că, la 30 decembrie 2019, în strictă conformitate cu Legea finanţelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale nr.181/2014, au fost efectuate ultimele încasări și plăți la/din buget, și au fost finanțate integral toate documentele de plată, prezentate de către autoritatile și institutiile bugetare la trezorerie. Astfel, conform situației din 31 decembrie 2019, nu au rămas plăți neachitate din Bugetul de stat. „Este foarte important că în anul 2020 pășim fără restanțe...
Română
Mie, 11/12/2019 - 17:25 |

Guvernul a aprobat repartizarea către bugetele autorităţilor publice locale transferuri cu destinaţie specială în sumă de 1,37 milioane lei şi alte transferuri curente cu destinaţie generală în sumă de 500,8 mii lei, în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor pentru implementarea prevederilor Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi de membrii Executivului. De asemenea, documentul prevede redistribuirea unor alocații între autoritățile publice centrale și programele acestora. Astfel, 622,9 mii lei se redistribuie între...
Română
Mie, 11/12/2019 - 15:59 |

Ministerul Finanţelor va aloca autorităţilor administraţiei publice locale de nivelul al doilea, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru anul 2019, mijloace financiare în sumă de 246 mii lei. O hotărâre în acest sens a fost aprobată în cadrul ședinței de astăzi a Guvernului. Potrivit Viceprim-ministrului Dl Serghei Pușcuța, proiectul este elaborat în contextul acordării unui sprijin din partea statului unor categorii de populație în vederea asigurării cu spațiu locativ. Proiectul în cauză prevede alocarea mijloacelor financiare de la bugetul de stat autorităților...
Română
Mie, 11/12/2019 - 15:57 |

Guvernul a aprobat alocarea sumei de 327441 lei autorităților publice locale pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensaţii persoanelor supuse represiunilor politice. O hotărâre în acest sens a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței Cabinetului de miniștri. Din suma totală, 217842 lei constituie suma necesară pentru plata persoanelor cărora le-a fost stabilită compensația respectivă în baza deciziei comisiei speciale din raioanele Briceni și Râșcani, iar 109599 lei pentru plata titlurilor executorii din raioanele Edineț și Dondușeni. Precizăm că, în acest sens, în buget...
Română
Vin, 06/12/2019 - 08:51 |

Veniturile totale ale bugetului de stat, în 10 luni ale anului 2019, constituie 32 118,9 mil. lei, mai mari cu 7,6 la sută față de perioada similară a anului trecut.Acest fapt se datorează creșterii veniturilor generale și colectate cu 8,3%. Serviciul Fiscal de Stat, prin acțiunile sale a reușit să determine creșterea încasărilor cu 3,9% comparativ cu aceiași perioadă din 2018, ridicându-se la 14 112,4 mil. Lei. „Pentru noi contează mult și atitudinea antreprenorilor față de activitățile de colectare a taxelor – de asta ne propunem să intensificăm misiunea consultativă a Fiscului, pentru a...
Română
Mie, 27/11/2019 - 17:47 |

Proiectul aprobat azi de Guvern prevede o creștere a veniturilor la bugetul de stat în anul 2020 cu 3,5 miliarde lei sau cu 8,6% față de anul curent, constituind suma de 44,1 miliarde lei. Încasările din taxe și impozite vor constitui 40,5 miliarde lei, această categorie deținând cea mai mare pondere în structura veniturilor bugetului de stat, se menționează în Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, aprobat astăzi de Guvern. Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 51,5 miliarde lei, înregistrând o creștere cu 5,2 miliarde lei, sau cu 11,2% față de bugetul de stat pentru anul...
Română
Joi, 21/11/2019 - 13:30 |

În legătură cu apelurile parvenite din partea autorităților publice locale privind neachitarea salariilor pentru luna octombrie, anul curent, Ministerul Finanțelor anunță că, ieri, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 560 din 19 noiembrie 2019. Documentul prevede repartizarea a 484,1 milioane lei din alocațiile prevăzute în bugetul de stat pe anul 2019 autorităților publice locale de ambele niveluri pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de implementare a Legii nr. 270/2018 de către unitățile bugetare finanțate prin transferuri cu destinație...
Română
Mie, 23/10/2019 - 11:37 |

Proiectul Legii bugetului pentru anul 2020 prevede creștere de salariu între 6-10 % pentru majoritatea angajaților din instituțiile de stat. În plus, pentru unele categorii de bugetari retribuția ar putea crește cu până la 1.500 – 2.000 de lei lunar. Propunerile au fost discutate în cadrul unei consultări publice privind politica salarială pentru anul 2020 și pe termen mediu (2021-2022). Evenimentul a fost organizat de Ministerul Finanțelor și a întrunit reprezentanți ai sindicatelor și autorităților publice centrale. Ministrul Finanțelor, Natalia Gavrilița, a anunțat că proiectul prevede...
Română
Vin, 18/10/2019 - 17:04 |

Banca Europeană de Investiții (BEI) va oferi Republicii Moldova un împrumut în valoare totală de 100 milioane de euro pentru modernizarea serviciilor de gestionare a deșeurilor solide. Contractul pentru prima tranșă, în valoare de 25 de milioane de euro, a fost semnat astăzi la Chișinău. Proiectul va sprijini implementarea Strategiei de Gestionare a Deșeurilor 2013-2027 care prevede modernizarea și dezvoltarea sistemelor și instalațiilor de gestionare a deșeurilor solide în opt regiuni ale țării, atât pentru populația urbană cât și pentru populația rurală. Prin activitățile proiectului se...
Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Buget