Buget

Lun, 12/11/2018 - 14:20 |

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) a lansat un nou apel pentru finanțare prin grant pentru implementarea activităților care vor contribui la utilizarea și extinderea suprafețelor irigate din cadrul zonelor cu sisteme centralizate de irigare, reabilitate cu fondurile Guvernului SUA prin intermediul Programului Compact.

Română
Joi, 08/11/2018 - 17:06 |

Angajații din sectorul bugetar vor avea salarii mai mari, iar sistemul actual de salarizare va fi reformat pentru a asigura o creștere continuă a veniturilor angajaților. Proiectul legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar a fost aprobat astăzi de Executiv. Documentul va contribui la crearea unui sistem salarial transparent, echitabil și atractiv, capabil să remunereze performanța profesională a angajaților din fiecare domeniu de activitate.

Română
Joi, 08/11/2018 - 16:40 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2019. Documentul presupune un echilibru între stabilitatea finanțelor publice și creșterea economică, fiind luate în considerare prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru anul viitor.

Română
Mie, 07/11/2018 - 19:26 |

Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, care urmează a fi înaintat spre aprobare Guvernului Republicii Moldova. Proiectul Legii bugetului de stat a fost examinat în cadrul ședinței Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective (CNCNC).

Prezentarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 poate fi vizualizată aici.

Română
Vin, 28/09/2018 - 11:23 |

În perioada ianuarie - august 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 23 302,5 mil. lei, cee ace constituie o creștere de 10,3 la sută față de acceași perioadă a anului 2017. Partea de cheltuieli a bugetului de stat, în perioada de referință, a constituit 23 626,9 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, cheltuielile s-au majorat cu 9,2 %. Executarea bugetului de stat, în 8 luni ale anului 2018 s-a soldat cu un deficit în sumă de 324,4 mil. lei.

Română
Mie, 12/09/2018 - 20:30 |

În temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Finanțelor a întocmit particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a propunerilor de buget pe anul 2019 și estimărilor pentru anii 2020-2021 și a remis APC prin circulara nr.06/1-17/52 din 12 septembrie 2018. Circulara poate fi accesată aici.

Română
Lun, 10/09/2018 - 13:26 |

În temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare) și Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Finanțelor a elaborat Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021 și a fost remisă APL prin circulara nr.06/2-07 din 08 septembrie 2018.  Circulara poate fi accesată 

Română
Mie, 25/07/2018 - 17:18 |

În 6 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 17 288,0 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a fost înregistrată o creștere de 10 % sau cu 1 566,4 mil. lei.

Colectările din veniturile administrate de către Serviciul Vamal se ridică la 9 663,5 mil. lei, mai mult cu 270,0 mil. lei sau 2,9 % față de 2017. Colectările Serviciului Fiscal de Stat s-au majorat cu 18,9 %, sau cu 1 308,7  mil. lei comparativ  cu aceeași perioada a anului 2017, valoarea acestora fiind de 8 242,0 mil. lei.

Română

Pagini

Abonează-te la RSS - Buget