Buget

Mie, 12/09/2018 - 20:30 |

În temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Finanțelor a întocmit particularitățile privind elaborarea și prezentarea de către autoritățile publice centrale a propunerilor de buget pe anul 2019 și estimărilor pentru anii 2020-2021 și a remis APC prin circulara nr.06/1-17/52 din 12 septembrie 2018. Circulara poate fi accesată aici.

Română
Lun, 10/09/2018 - 13:26 |

În temeiul prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (cu modificările și completările ulterioare) și Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale (cu modificările și completările ulterioare), Ministerul Finanțelor a elaborat Particularitățile privind elaborarea de către autoritățile administrației publice locale a proiectelor de buget pentru anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021 și a fost remisă APL prin circulara nr.06/2-07 din 08 septembrie 2018.  Circulara poate fi accesată 

Română
Mie, 25/07/2018 - 17:18 |

În 6 luni ale anului 2018, veniturile totale ale bugetului de stat au constituit 17 288,0 mil. lei. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017, a fost înregistrată o creștere de 10 % sau cu 1 566,4 mil. lei.

Colectările din veniturile administrate de către Serviciul Vamal se ridică la 9 663,5 mil. lei, mai mult cu 270,0 mil. lei sau 2,9 % față de 2017. Colectările Serviciului Fiscal de Stat s-au majorat cu 18,9 %, sau cu 1 308,7  mil. lei comparativ  cu aceeași perioada a anului 2017, valoarea acestora fiind de 8 242,0 mil. lei.

Română
Mie, 22/11/2017 - 14:00 |

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței, proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2018. Documentul presupune un echilibru între stabilitatea finanțelor publice și creșterea economică, fiind luate în considerare prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru anul viitor.

Română
Abonează-te la RSS - Buget