Procesul decizional

Procesul decizional

Denumirea proiectului Anunțuri Proiecte de decizii şi materiale aferente Statut Persoana responsabilă
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2020-2022)”” Remis spre consultare publică Marina Ghidirim,
Șef serviciu,
• Serviciul analiză și risc,
022 26 26 93,
marina.ghidirim@mf.gov.md
Proiectul HG ” Privind modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr.836/2010 cu privire la acordarea indemnizațiilor unice pentru construcția sau procurarea spațiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetățeni” Remis spre consultare publică Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019 nr.303/2018 și modificarea anexei nr.1 la HG nr.594/2019 privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea BS pentru 2019 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul Ordinului cu privire la modificarea Regulamentului privind cerințele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică a contoarelor de evidență cu memorie fiscală și a verificării operative la agenți economici producători de alcool etilic, distilate Inițierea elaborării proiectului Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția juridică,
022 82 33 63,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul HG pentru modificarea HG nr. 246 din 8 aprilie 2010 Remis spre consultare publică Mariana Rotaru,
Şef adjunct Direcţie, șef Secţie,
• Secţia cooperare sectorială,
022 26 26 87,
mariana.rotaru@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la stabilirea pentru anul 2020 a marjei maxime în cadrul Programului de stat ”Prima casă” Remis spre consultare publică Andrei Balan,
Șef direcție,
Direcţia expertiză juridică,
022 26 28 88,
andrei.balan@mf.gov.md
Proiectul de HG ”Pentru modificarea anexelor nr. 1 şi nr. 2 la HG nr. 179/2003 privind indexarea şi modul de plată a sumelor indexate pentru depunerile băneşti ale cetățenilor în Banca de Economii” Inițierea elaborării proiectului Alexandru Chirtoca,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 14,
alexandru.chirtoca@mf.gov.md
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinul SFS nr. 388 din 09.09.2019 referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale Inițierea elaborării proiectului Marin Morcov,
Inspector,
SFS, Direcția expertiză juridică,
022 82 33 98,
marin.morcov@sfs.md
Proiectul HG „Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar” Remis spre consultare publică Raisa Ghilan,
Șef direcție,
Direcția politici salariale,
022 26 29 00,
raisa.ghilan@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul mandatelor de executare” Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul amenzilor contravenționale” Remis spre consultare publică Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul ordinului cu privire la aprobarea Indicațiilor metodice privind contabilitatea în cabinetele individuale ale medicilor de familie Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiect de Lege pentru modificarea unor acte legislative Remis spre consultare publică Corina Alexa,
Șef direcție,
Direcția politici fiscale și vamale,
022 26 27 92,
corina.alexa@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Registrul electronic al angajaților” Inițierea elaborării proiectului Valeria Nedelea,
Serviciul Fiscal de Stat,
022 82 33 98,
nedelea.valeria@sfs.md
Proiectul HG ”Pentru pentru completarea anexei nr. 3 la HG nr. 161/2019 cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenţiei Proprietăţii Publice” Remis spre consultare publică Alexei Negrescu,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova,
022 57 41 37,
alexei.negrescu@customs.gov.md
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiect de Ordin MF cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale MF Remis spre consultare publică Irma Zurabișvili,
Inspector,
SFS, Direcția impozite directe,
022 823395,
irma.zurabisvili@sfs.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md

Pages

Selectați categoria