Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Ministerul Finanţelor lansează procedura de selecţie a experţilor pentru elaborarea noului Cod fiscal

21 Iulie, 2016 - 18:40

Ministerul Finanţelor informează că a fost iniţiat procesul elaborării noului Cod fiscal, care are drept scop eficientizarea şi sistematizarea legislaţiei fiscale, prin prisma armonizării legislaţiei fiscale naţionale, în partea ce ţine de TVA şi accize la prevederile legislaţiei Uniunii Europene, în conformitate cu calendarul stabilit în Acordul de Asociere RM-UE.

În vederea asigurării unui proces eficient, Ministerul Finanţelor invită experţi în domeniul fiscal pentru a-şi aduce aportul benevol la elaborarea noului Cod fiscal.

Profilul experţilor:

Experţii trebuie să aibă profilul corespunzător, în ceea ce priveşte calificările, abilităţile şi experienţa profesională specifică, necesare pentru realizarea activităţii date.

În vederea participării la procedura de elaborare a noului Cod fiscal, Vă rugăm respectuos să transmiteţi CV-ul şi scrisoarea de motivare cu specificarea expresă a domeniului de interes (TVA, accize, impozitul pe venit etc.), până la data de 20.08.2016.

Pentru informaţii de clarificare, persoana de contact este Rodica Braguţa,  tel. 022-26-27-64, e-mail rodica.braguta@mf.gov.md.