Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Dezbateri publice pe marginea proiectului Legii privind auditul

17 Iunie, 2016 - 13:59

În vederea asigurării calităţii şi utilităţii noii legi privind auditul, elaborată în baza directivelor europene, Ministerul Finanţelor a invitat joi, 16 iunie 2016, la o dezbatere publică, profesioniştii din domeniul auditului asupra discuţiilor preventive în procesul de elaborare a proiectului Legii privind auditul. La eveniment au participat şi directorul Centrului pentru Reforma Raportării Financiare (CFRR) - Jerry Decker şi directorul Camerei Auditorilor Financiari din România - Gabriel Radu.

În timpul discuţiilor au fost prezentate principalele elementele şi principiile generale ale proiectului menţionat, domeniul de aplicare şi prevederile acestuia, aspecte privind raportarea financiară, despre momentele importante de care trebuie să se ţină cont la transpunerea directive europene în legislaţia naţională  ş.a.

La finalul discuţiilor, viceministrul Finanţelor Veronica Vragaleva a mulţumit participanţilor pentru sugestiile înaintate, a îndemnat menţinerea conlucrării continue şi a menţionat că Ministerul Finanţelor îşi doreşte îmbunătăţirea proiectului respectiv, a cadrului legal şi a practicilor de audit. 

Proiectul Legii privind auditul a fost elaborat în baza conceptului de transpunere a Directivei europene privind auditul în legislaţia naţională  cu suportul unui consultant local în cadrul proiectului regional STAREP, proiect administrat de CFRR al Băncii Mondiale.

Evenimentul este primul dintr-o serie care vor avea loc în scopul de a discuta pe marginea celor mai importante aspecte de politici, incluse în proiectul de lege.

Totodată, amintim că mieruri, 15 iunie 2016, ora 14:00, în cadrul Ministerului Finanţelor  au avut loc dezbateri publice şi asupra proiectului Legii contabilităţii.