Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit

Instituţii subordonate

Conturi bancare pentru acumularea fondurilor destinate lichidării consecinţelor ninsorilor abundente

21 Aprilie, 2017 - 09:04

Ministerul Finanţelor a deschis conturi bancare pentru transferul mijloacelor  băneşti în scopul lichidarii consecinţelor ninsorilor abundente din aprilie 2017.

Doritorii de a face transferuri băneşti pot utiliza următoarele conturi:

 

În lei moldoveneşti

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria  de Stat

IBAN: MD55TRPAAD144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Ministerul  Finanţelor Trezoreria  de Stat

Codul băncii: TREZMD2X

Destinaţia plăţii: Ajutor financiar pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din aprilie 2017

 

În dolari SUA (USD)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor – Trezoreria de Stat

IBAN: MD56NBPAAP144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţională a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: Federal Rezerve Bank of New York, NY, SWIFT: FRNYUS33, account no. 021087125

Destinaţia plăţii: Ajutor financiar pentru lichidarea consecintelor ninsorilor abundente din aprilie 2017

 

În EURO (EUR)

Beneficiar: Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova – Trezoreria de Stat

IBAN: MD63NBPBBP144111A01344AA

Codul fiscal al beneficiarului: 1006601000037

Banca beneficiarului: Banca Naţionala a Moldovei

SWIFT: NBMDMD2X

Contul corespondent al BNM: De Nederlandsche Bank N. V., Amsterdam, SWIFT: FLORNL2A, IBAN NL90FLOR0600126226

Destinaţia plăţii: Ajutor financiar pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente din aprilie 2017.

 

Telefoane de contact: 022 26-28-46, 022 26-29-03.