Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale Legea bugetului de stat Codul fiscal al Republicii Moldova Codul vamal al Republicii Moldova Legea contabilităţii Lege privind activitatea de audit


Instituţii subordonate

Noutăţi

 • 23 Iunie, 2017 - 16:01

  Comunicat informativ privind atelierul de consultări publice “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”

  La 22 iunie, curent, Ministerul Finanţelor a organizat un atelier de consultări publice cu tematica “Relevanţa şi posibilul rol al Consiliului bugetar-fiscal în Republica Moldova”. În cadrul atelierului, moderat de dna Veronica Ursu, Secretar de Stat,  au fost prezentate şi puse în discuţie posibilele opţiuni de instituire a unui Consiliu bugetar-fiscal în Republica Moldova, domeniul de activitate, modul de organizare şi funcţionare a acestuia.

 • 23 Iunie, 2017 - 15:20

  Dezbateri asupra modului de efectuare a controlului extern al calităţii lucrărilor de audit

  Consiliul de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, în cadrul mesei rotunde din 21 iunie 2017 a propus discuţiilor  modul de efectuare a controlului extern al calităţii lucrărilor de audit la societăţile de audit, auditorii întreprinzători individuali.

 • 23 Iunie, 2017 - 08:56

  Mesajul de felicitare al ministrului Finanţelor, Octavian Armaşu, cu ocazia Zilei Funcţionarului Public

  Stimaţi funcţionari publici,

  Vă adresez cele mai sincere şi frumoase urări de bine, însoţite de sănătate, pace, bunăstare şi prosperitate.

  Această sărbătoare reprezintă o confirmare a rolului funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administraţiei publice din ţară, a capacităţii lor de a-şi consolida eforturile pentru realizarea reformelor relevante, a aptitudinilor de luare a deciziilor oportune şi imparţiale şi, în acelaşi timp, a gradului sporit de responsabilitate civică.

 • 8 Iunie, 2017 - 15:50

  Legea contabilităţii a fost aprobată de către Guvern

  8 iunie, Chişinău - Cabinetul de miniştri a aprobat în şedinţa de astăzi proiectul noii Legi a contabilităţii. Documentul, care redă directiva comunitară în acest domeniu, perfecţionează cadrul legal de reglementare a contabilităţii şi raportării financiare corporative. La fel, stabileşte reglementări specifice entităţilor de interes public.

 • 30 Mai, 2017 - 19:46

  Conceptul programului ”PRIMA CASĂ” este prezentat pentru consultare publică

  Ministerul Finanţelor a elaborat un concept de program guvernamental ”PRIMA CASĂ”, prin care familiile tinere să poată accesa credite imobiliare în condiţii facilitate. Ideea şi conceptul se bazează pe experienţa pozitivă a ţărilor din regiune, îndeosebi cea a României.

  Documentul este expus consultărilor publice, după care urmează să fie aprobat prin Hotărâre de Guvern.

 • 29 Mai, 2017 - 13:58

  În 2017 continuă indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor la Banca de Economii

  Ministerul Finanţelor a iniţiat plata sumelor indexate pentru deponenţii ”Băncii de Economii” care au depus cereri de înregistrare până la sfârşitul lunii aprilie curent. Astfel, din data de 29 mai îşi pot ridica banii persoanele care se încadrează în următoarele categorii de vârstă:

 • 24 Mai, 2017 - 10:41

  Anunţ

  În atenţia asociaţiilor profesionale din domeniul contabilităţii şi altor părţi interesate Ministerul Finanţelor anunţă selectarea elaboratorilor următoarelor acte normative:

  1. Indicaţii metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care practică activitate profesională (avocaţi, notari, executori judecătoreşti, mediatori, administratori autorizaţi);

  2. Indicaţii metodice privind particularităţile contabilităţii în sistemul parteneriatului public - privat.

 • 20 Mai, 2017 - 09:13

  Conceptul de rescriere a Codului fiscal şi a Codului vamal a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Finanţelor

  Ministerul Finanţelor, în contextul armonizării legislaţiei fiscale şi vamale la Directivele Uniunii Europene conform Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană, prezintă Conceptul de Rescriere a Codului Fiscal şi Vamal aprobat prin