Category: Contabilitate și Audit

О Министерстве финансов

Министерство финансов - специализированный орган центрального публичного управления, формирующий и проводящий единую политику государства в области государственных финансов.  В качестве главного надзорного органа на уровне государственных финансов, Министерство финансов обеспечивает регулирование и осуществление политики в области управления государственными финансами.

Миссия

Despre Ministerul Finanțelor

Ministerul Finanţelor este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care elaborează şi promovează politica unică a statului în domeniul finanţelor publice. În calitate de supervizor principal la nivelul finanțelor publice, Ministerul Finanțelor asigură reglementarea și implementarea politicilor în domeniul managementului finanțelor publice.

Misiunea

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda