Media

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul propus a fost elaborat în temeiul art. 103 alin. (99) din Codul fiscal nr. 1163/1997, precum și al art. 28 lit. z 3) și pct. 12 din nota la anexa nr. 2 la Legea nr. 1380/1997 cu privire la tariful vamal prevede modificarea listei beneficiarilor de facilități fiscale și vamale la importul obiectelor de cult prevăzută în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 977/2018 și anume, completarea acesteia cu un beneficiar, și anume Biserica Ortоdохă Sfinții Trei lerarhi, care intenționează să importe un clopot din Federația Rusă.

Perioada: 
Friday, 10 September, 2021 - 11:45 to Wednesday, 15 September, 2021 - 17:00

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda