Media

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

În temeiul prevederilor art. 29 lit. b) din Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, Ministerul Finanțelor informează despre inițierea elaborării proiectului Ordinului Ministrului Finanțelor ,,Pentru modificarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor”. 

Scopul proiectului este de racordarea cadrului normativ secundar la modificările recente privind extinderea domeniului de aplicare a Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern, prin aprobarea Legii nr. 257/2020. Astfel, se propune modificarea mai multor ordine ale Ministrului Finanțelor cum ar fi: Ordinul MF nr. 160/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern pe bază de contract în sectorul public, Ordinul MF nr. 159/2020 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea de audit intern prin asociere în sectorul public, Ordinul MF nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru raportarea activității de audit intern în sectorul public, Ordinului MF nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială, etc. 

 

Perioada: 
Wednesday, 25 August, 2021 - 16:00 to Monday, 20 September, 2021 - 17:00

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda