Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul respectiv de Lege intenționează să alinieze procesul de achiziții publice conform Directivei nr. 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale.
De asemenea, se urmărește alinierea la cadrul juridic al Acquis-ul Uniunii Europene.

Perioada: 
Thursday, 10 October, 2019 - 14:15 to Friday, 18 October, 2019 - 14:15

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda