Anunț privind organizarea consultărilor publice repetate

Ministerul Finanțelor, în vederea executării angajamentelor asumate de Republica Moldova prin art.201 din Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, privind armonizarea legislației vamale la Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, prezintă repetat spre consultare publică - setul definitivat de materiale ce vizează proiectul de lege cu privire la Codul vamal.
Proiectul de lege menționat prevede armonizarea cadrului legislativ național vamal la standardele europene ale legislației vamale asigurând modernizarea legislației vamale, facilitarea comerțului și liberalizarea regulilor noi de vămuire a mărfurilor.
Necesitatea prezentării repetate spre consultare publică este argumentată de complexitatea și amploarea proiectului de lege și nu în ultimul rând de receptivitatea Ministerului Finanțelor la solicitările autorităților publice și mediului de afaceri.

Perioada: 
Wednesday, 14 August, 2019 - 16:15 to Wednesday, 4 September, 2019 - 16:15

Public events

La moment nu există nici un eveniment planificat.

Subscribe to Agenda