Процесс принятия решений

Название проекта Оповещения Проекты решений и сопутствующие материалы Cтатус проекта Ответственное лицо
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Franceze și Guvernul RM privind constituirea și activitățile Agenției Franceze de Dezvoltare, Proparco și Expertise France în RM Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul RM şi Comisia Europeană privind „Contractul de consolidare a statului și reziliență pentru Republica Moldova” Remis spre consultare publică Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru o guvernare democratică mai eficientă şi mai responsabilă Aprobat

HG nr. 224/2021
Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de Repunere în vigoare a Acordurilor de asistență privind obiectivele de dezvoltare din 2016 între Guvernul RM şi Guvernul SUA Aprobat

HG nr. 206/2021
Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire la iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr. 11 la Acordul de asistenţă privind obiectivul de dezvoltare dintre Guvernul RM şi Guvernul SUA pentru creşterea comerţului şi investiţiilor în sectoarele cheie Aprobat

HG nr. 225/2021
Vlada Gordienco,
Consultant principal,
• Serviciul monitorizare şi evaluare,
022 26 26 95,
vlada.gordienco@mf.gov.md
Proiectul HG privind repartizarea și redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Remis spre consultare publică Liliana Bocancea,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 26 34,
liliana.bocancea@mf.gov.md
Proiectul Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Pentru modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscriere în cont” Aprobat

HCE al BNM nr. 190/2021, OMF nr. 117/2021
Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul HG cu privire stabilirea pentru anul 2022 a marjei maxime în cadrul Programului de stat „Prima casă” Inițierea elaborării proiectului Ina Darii,
Şef secție,
• Secția metodologie,
022 26 25 96,
ina.darii@mf.gov.md
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare” Inițierea elaborării proiectului Rodica Sluhinscaia,
Consultant principal,
• Secția finanțele în sănătate și protecție socială,
022 26 26 08,
rodica.sluhinscaia@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea unor hotărâri ale Guvernului Aprobat

HG nr. 324/2021
Dumitrița Boico,
Consultant superior,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 27 38,
dumitrita.boico@mf.gov.md
Proiectul Ordinului Ministerului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor” Aprobat

OMF nr. 115/2019
Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Ordinului MF cu privire la modificarea unor ordine ale MF Aprobat

OMF nr. 59/2021
Jana Griciuc,
Inspector superior,
SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
022 82 34 38,
jana.griciuc@sfs.md
Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la transmiterea unui bun imobil Remis spre consultare publică Claudia Popescu,
Inspector principal,
SFS, Direcția generală expertiză juridică,
022 82 33 97,
claudia.popescu@sfs.md
Proiectul Ordinului MF „Pentru modificarea Instrucțiunii cu privire la plasarea, tranzacționarea și răscumpărarea Obligațiunilor de stat cu dobândă flotantă” Inițierea elaborării proiectului Olesea Frișcu,
Consultant superior,
• Secția angajamente interne,
022 26 28 15,
olesea.friscu@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Aprobat

Legea nr. 188/2021
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022 Remis spre consultare publică Chirila Veronica,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md
Proiectul ordinului privind abrogarea unor ordine ale Ministrului Finanțelor Remis spre consultare publică Ala Vizir,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 60,
ala.vizir@mf.gov.md
Proiectul HG pentru modificarea anexei nr. 1 la HG nr. 10/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM Remis spre consultare publică Alexandru Bălănel,
Consultant principal,
• Secția finanțele autorităților publice,
022 26 28 25,
alexandru.balanel@mf.gov.md
Proiectul de HG „Privind aprobarea bugetului I.P. „Consiliul de supraveghere publică a auditului” pentru anul 2022” Remis spre consultare publică Silvia Cemertan,
Consultant principal,
• Secţia politici contabile şi audit,
022 26 27 61,
silvia.cemertan@mf.gov.md
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 Aprobat

Legea nr. 135/2021
Veronica Chirila,
Consultant principal,
• Secţia bugetul de stat şi bugetul public naţional,
022 26 25 67,
veronica.chirila@mf.gov.md

Страницы

Выберите категорию