Все документы

Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova
Proiectul Hotărârii Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010.
Circulara bugetară 2023-2025 (APC)
Proiectul HG ”Cu privire la alocarea mijloacelor financiare”
Proiectul HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”
Proiectul Ordinul MF cu privire la acordarea creditelor fără dobândă concurenților electorali
Buletin Iulie 2022
Proiectul OMF cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de contabilitate și raportare financiară de pe lîngă Ministerul Finanțelor și abrogarea Ordinului nr. 101/2019
Datoria de stat internă august 2022
Datoria de stat internă august 2022 RU
Proiectul hotărîrii cu privire la modificarea HG nr. 445/2014 cu privire la aprobarea Stemei şi fanionului SV, însemnelor uniformistice, obiectelor de uniformă şi a normelor de echipare cu uniformă a funcţionarilor vamali
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 iulie 2022
Informația operativă lunară privind executarea bugetului de stat la capitolul datoriei de stat externe la situația din 31 iulie 2022 RU
Raport pe semestrul I 2022 Datoria sectorului public recreditarea
Proiectul legii privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021
Proiectul de lege privind abrogarea Legii nr. 265/2003 cu privire la inspecția înainte de expediție
Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Proiectul HG cu privire la modificarea HG nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar
Proiect de lege pentru modificarea unor acte normative
Proiectul HG privind redistribuirea unor alocații aprobate în Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021

Страницы

Поиск документов

Например: 25.09.2022
Например: 25.09.2022