Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul propus pentru consultare publică a fost elaborat urmare a modificărilor operate prin Legea nr. 160/2022 pentru modificarea unor acte normative. Prin legea nominalizată au fost operate modificări în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale prin care se stabilește obligația entităților – beneficiari de lucrări exercitate de către zilieri, să efectueze asigurarea socială a acestora prin calcularea contribuțiilor de asigurări sociale aplicând tariful de 6% la suma retribuției a muncii a zilierelor. Astfel, urmare a modificărilor menționate, precum și ținând cont de obligația beneficiarilor de lucrări exercitate de către zilieri de a declara contribuțiile de asigurări sociale calculate la tariful de 6% a fost condiționată necesitatea completării formularului dării de seamă forma IPC21 cu un rând separat.

Concomitent, prin ordinul menționat se aprobă Lista validărilor pentru darea de seamă Forma IPC21 care va permite contribuabililor de a evita completarea eronată a datelor din tabelul nr.2 din darea de seamă forma IPC21.

 

Perioada: 
с четверг, 21 июля, 2022 - 14:15 по понедельник, 25 июля, 2022 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda