Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Unul din obiectivele Republicii Moldova constă în gestionarea conformă a deșeurilor solide prin dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor necesare pentru a proteja în mod adecvat mediul înconjurător la nivel naţional şi local. În acest sens, o importanță majoră reprezintă implementarea Proiectului “Deșeuri solide în Republica Moldova”.
Astfel, ținând cont de faptul că valoarea totală a proiectului a fost estimată la 200 mil. EUR, o parte ce va fi acoperită din contul împrumuturilor/granturilor din partea altor creditori/donatori, Banca Europeană de Investiții urmează să acorde Republicii Moldova un împrumut în valoare de 100 mil. EUR în scopul implementării Proiectului. Împrumutul respectiv va fi debursat în mai multe tranșe prin semnarea Contractelor de Finanțare
Totodată, menționăm că în cazul semnării Împrumutului-cadru se va oferi și componenta de Grant din cadrul Fondului Trust pentru Asistenţa Tehnică al Parteneriatului Estic (EPTATF) pentru elaborarea studiilor de fezabilitate în oferirea soluțiilor pe termen lung la nivel regional și suportului ulterior în implementarea proiectelor regionale. Astfel, componenta de Grant a Instrumentului Uniunii Europene Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate (NIF) în mărime indicativă de 10 mil. EUR va deschide oportunitatea accesării altor instrumente financiare nerambursabile de la alți parteneri externi de dezvoltare.

Perioada: 
с пятница, 11 октября, 2019 - 21:30 по вторник, 15 октября, 2019 - 21:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda