Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Proiectul propus a fost elaborat ca urmare a modificărilor operate în legislația fiscală prin Legea nr.122 din 16 august 2019 „Pentru modificarea unor acte legislative”. Prin Legea menționată au fost vizate norme ce reglementează aplicarea prevederilor ce țin de creșterea de capital, acestea urmînd a se aplica doar în raport cu persoanele fizice ce nu desfășoară activitate, precum și norme ce reglementează dreptul la utilizarea scutirii personale, fiind introdus plafonul veniturilor de 360 000 lei, la depășirea căruia persoana fizică nu mai are dreptul de a utiliza scutirea personală.

Modificările menționate atrag după sine modificări și în unele Hotărîri ale Guvernului.

 

Perioada: 
с пятница, 27 сентября, 2019 - 10:45 по среда, 2 октября, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda