Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 / Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 / 2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului ordinului privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.

Scopul acestui proiect constă în alinierea redacției actuale a Normelor metodologice de audit intern în sectorul public, aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.105/2013 la prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, modificată prin Legea nr.234/2018, precum și actualizarea acestora avînd în vedere ultimele tendințe și evoluții în audit intern.

De menționat că, elaborarea proiectului de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii până la data de 25 octombrie 2019, la adresa electronică: ludmila.popa@mf.gov.md, șef-adjunct Direcție politici în domeniul controlului financiar public intern.

 

Perioada: 
с понедельник, 23 сентября, 2019 - 08:30 по среда, 25 сентября, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda