Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Prezentul proiect este elaborat în contextul noilor modificări legislative, conform art.38 alin. (4) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.

Proiectul Instrucțiunii prevede dreptul autorității contractante de a organiza și desfășura consultări de piață în cazul în care se dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad sporit de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un progres tehnologic rapid. Subiecții implicați în procesul de organizare și desfășurare a consultării pieței sunt autoritățile contractante și operatorii economici.

 

Perioada: 
с среда, 5 июня, 2019 - 16:30 по вторник, 18 июня, 2019 - 16:30

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda