Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Conform Acordului de Asociere, Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a transpune în legislația națională Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi. Pentru a asigura transpunerea Directivei 2013/34/EU s-a elaborat și aprobat Legea contabilității și raportării financiare nr.287/2017. 
În vederea finalizării procesului de transpunere în legislația națională a Directivei menționate, prin ordinul Ministrului Finanțelor nr.48/2019 au fost aprobate modificări la  Standardele Naționale de Contabilitate și prin urmare, este necesară modificarea și completarea Planului general de conturi contabile.

Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul Ministrului Finanțelor nr.119/2013, conține prevederi care reies din modificările la Standardele Naționale de Contabilitate  

 

Perioada: 
с среда, 5 июня, 2019 - 14:00 по вторник, 18 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda