Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008, privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului de ordin al MF cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public.

Prin elaborarea proiectului respectiv se urmărește aducerea în concordanță cu prevederile Legii privind controlul financiar public intern nr.229/2010, modificată prin Legea nr.234/2018 și cu prevederile Standardelor naționale de audit intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.153/2018 a procesului de raportare, precum și a noțiunilor utilizate în textul documentului.

Elaborarea acestui proiect de act normativ reprezintă o necesitate pentru dezvoltarea în continuare a conceptului de control financiar public intern, obligațiune asumată de Republica Moldova în conformitate cu art. 49, titlul IV, capitolul 7 din Acordul de Asociere.

Pentru asigurarea calității proiectului, Ministerul Finanțelor invită toate părțile interesate să prezinte propuneri şi sugestii pînă la data de 28 iunie 2019, la adresa electronică: ludmila.popa@mf.gov.md, șef-adjunct, Direcția politici în domeniul controlului financiar public intern.

 

Perioada: 
с четверг, 30 мая, 2019 - 14:00 по пятница, 28 июня, 2019 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda