Мультимедиа

Anunț privind inițierea elaborării proiectului

Ministerul Finanţelor, în conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii Guvernului ,,Pentru completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditarea de stat”.

Scopul proiectului menționat constă în realizarea recomandării nr.3 din Hotărârea Curții de Conturi nr.25 din 28 mai 2018 cu privire la Raportul auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017, care prevede consolidarea cadrului legal privind emiterea valorilor mobiliare de stat pentru crearea rezervei de lichidități, precum și reglementarea exhaustivă în ce privește situațiile de creare și utilizare ale acestora.

Perioada: 
с четверг, 13 сентября, 2018 - 12:00 по среда, 3 октября, 2018 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda