Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la desemnarea subiecților raporturilor juridice ai sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.
Proiectul de hotărîre stabilește autoritățile/instituțiile publice, care vor avea calitatea de posesor și deținător al sistemului electronic unic de monitorizare de stat a jocurilor de noroc.

Astfel, proiectul prevede că calitatea de posesor al SEUMSJN o va deține Ministerul Finanțelor.

Calitatea de deținător se atribuie Agenției Servicii Publice.

Destinatarii sistemului vor fi prevăzuți în Regulamentul privind ținerea SEUMSJN.

Totodată, proiectul prevede că Ministerul Finanțelor și Instituția publică ”Agenția Servicii Publice” vor elabora și prezenta spre aprobare Guvernului proiectul Conceptului tehnic al SEUMSJN și a Regulamentului privind ținerea acestui sistem.

Perioada: 
с пятница, 7 сентября, 2018 - 14:00 по вторник, 11 сентября, 2018 - 17:00

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda