Мультимедиа

Anunț privind organizarea consultărilor publice

Ministerul Finanțelor anunță despre organizarea consultărilor publice asupra proiectului hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea și completarea unor hotărîri ale Guvernului” (Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare”, Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă și corpului de comandă angajați în serviciul organelor apărării naționale, securității statului și ordinii publice”, Hotărîrea Guvernul nr. 180 din 11 martie 2013 „Cu privire la plata premiului annual personalului din unitățile bugetare”, Hotărîrea Guvernului nr. 195 din 13 martie 2013 „Privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învățământ superior de stat cu autonomie financiară), care prevede aducerea în concordanță a hotărîrilor vizate supra cu prevederile Legii nr. 166 din 12 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative care a introdus modificări în (Legea nr.355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici etc.).

Perioada: 
с пятница, 24 августа, 2018 - 23:15 по пятница, 7 сентября, 2018 - 23:15

Публичные события

На данный момент нет запланированных событий!

Подписка на Agenda