Raport financiar consolidat pentru guvernul central

Autoritățile / instituțiile bugetare, inclusiv Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină întocmesc și prezintă rapoarte financiare în baza Legii Contabilității și în conformitate cu termenele și cerințele stabilite de Ministerul Finanţelor.

Ministerul Finanţelor asigură anual întocmirea şi publicarea, pe pagina oficială a ministerului, a rapoartelor financiare consolidate pentru Guvernul central.

Rapoartele financiare oferă informaţii despre poziţia financiară a Guvernului central - elementele de activ, pasiv, creanţe, datorii şi valoarea activelor la sfârşitul perioadei de raportare.