Contabilitatea în sistemul bugetar

Începând cu 1 ianuarie 2016, contabilitatea și raportarea financiară în sistemul bugetar se efectuează în conformitate cu noul Plan de Conturi pentru sistemul bugetar și a Normelor Metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar aprobate prin ordinul ministrului finanțelor nr.216 din 28 decembrie 2015. Noul Plan de Conturi este integrat cu noua clasificare economică a bugetului.

Autoritățile / instituțiile bugetare, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină elaborează și prezintă rapoartele financiare în baza Legii Contabilității și în conformitate cu actele normative aprobate de către Ministerul Finanţelor.