Integrare Europeană

Integrare Europeană

Relațiile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova s-au intensificat în ultimii ani. Moldova a aderat la Parteneriatul Estic al UE în 2009, iar Acordul de Asociere UE-Moldova a intrat în vigoare la 1 iulie 2016.

Uniunea Europeană reprezintă cel mai mare donator al Republicii Moldova, sprijinind reformele politice și economice, și oferind ajutor umanitar. Moldova este cel mai mare beneficiar al ajutorului UE pe cap de locuitor în vecinătatea europeană. Asistența UE este utilizată pentru reforme-cheie în sectoarele justiție, educație, dezvoltare economică și energie.

Noul cadru este inovator și ambițios, incluzînd o zonă de liber schimb aprofundată și cuprinzătoare (DCFTA) și o agendă de asociere care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politică dintre Moldova și UE.


Rapoarte

Informație privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul anului 2020

Informație privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul semestrului I al anului 2020

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul semestrului I al anului 2019

Informația privind realizările-cheie înregistrate de către Ministerul Finanțelor (inclusiv autoritățile administrative din subordine) pe parcursul celor 5 ani de la semnarea Acordului de Asociere RM-UE

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului național de acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2017-2019, pe parcursul anului 2018

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), pe parcursul semestrului I al anului 2018

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul semestrului I al anului 2018

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), pe parcursul anului 2017

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul anului 2017

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019 (angajamentele derivate din Titlul V al Acordului de Asociere referitoare la crearea Zonei de liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător), pe parcursul semestrului I al anului 2017

Raport privind progresele înregistrate în realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană în perioada 2017-2019, pe parcursul semestrului I al anului 2017

Raport privind realizarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, perioada de raportare anul 2016